Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Antalet bygglov ökar i Hangö, Sjundeå och Raseborg - Ingå visar inte upp samma fenomen

Från 2020
Ett mindre uthus på en gård.
Bildtext I synnerhet åtgärdstillstånd för mindre byggnader har ökat i Västnyland. Arkivbild.
Bild: Jarkko Riikonen / Yle

Det verkar som om västnylänningarna just nu använder sin tid och sina pengar på att rusta upp där hemma. De som vill bygga och piffa upp sommarstugor ökar visar bygglovsstatistik.

Raseborg har beviljat betydligt mera bygglov i år jämfört med i fjol. Statistiken till och med den 31 juli i år visar att Raseborg har beviljat 211 bygglov, vilket är 25 flera än motsvarande tid i fjol.

195 åtgärdstillstånd har beviljats i år, det är 26 flera än förra året. Det här gäller för mindre byggnader som tjänstemännen kan ge bygglov för.

Det har också kommit in 190 stycken anmälningar om mindre byggprojekt under 2020. Det är 106 flera än året innan.

Anmälningar lämnas in till staden för till exempel mindre förråd eller lekstugor som är över tio kvadratmeter.

"Ökningen kan bero på coronaviruset"

Mikael Nylund (SFP), ordförande för Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd, tror att ökningen kan bero på coronaviruset.

- Min tolkning är att folk har mera tid att fixa sina hus och sommarstugor i skick. Det är i synnerhet de mindre projekten som att renovera bastur och bygga till som ökat.

Allt flera vill veta om bygglov i Hangö

Ansökningarna har också ökat i Hangö fram till den 1 augusti.

Byggnadsinspektör Anders Welander konstaterar att ökningen kommer att bli märkbar om trenden fortsätter under hösten.

- Dessutom har kontakterna till byggnadstillsynen ökat kraftigt. Man vill utreda vad som är möjligt och vilka lov och handlingar som krävs för olika åtgärder.

Hittills har 71 bygglov beviljats, 34 åtgärdstillstånd och 76 anmälningar har godkänts i Hangö.

Motsvarande siffror för hela 2019 var 91 bygglov, 49 åtgärdstillstånd och 90 anmälningar.

Sjundeåborna pysslar där hemma

I Sjundeå märker kommunens tjänstemän också att invånarna har varit mera hemma och pysslat med att bygga mindre grejer.

Åtgärdstillstånden ökade med tio stycken det här året fram till den 31 juli. 29 åtgärdstillstånd har beviljats hittills i Sjundeå.

Byggloven har också ökat sedan början av året fram till sommaren. 31 bygglov har beviljats jämfört med 22 under motsvarande tid i fjol.

Anmälningar om mindre projekt minskade en aning, från 13 till 11.

Inga större satsningar i Ingå

I Ingå finns inte samma fenomen.

Där visar statistiken fram till den 30 juni att man inte satsat på nya ekonomibyggnader i år. Enbart 21 bygglov har beviljats jämfört med 32 i fjol.

Ingå har beviljat bygglov för 11 småhus och 11 fritidshus fram till den 30 juni i år. Förra året byggdes 10 småhus och 12 fritidsbostäder.

Åtgärdstillstånden har också minskat i Ingå.

Diskussion om artikeln