Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

I våras fick högskolestuderande lära sig studera på distans och samma verkar gälla för hösten – studerande Janica Söderling säger att kommunikationen blir sämre

Från 2020
Janica Söderling
Bildtext Janica Söderling fick redan under våren smaka på hur det är att studera på distans. Nu ska hon börja sitt andra studieår på Haaga-Helia.
Bild: Milena Hackman / Yle

Coronaviruset är på uppsving igen och högskolestudierna verkar fortsätta på distans i höst. Studerande fick redan under våren smaka på distansstudier.

Janica Söderling studerar visuell marknadsföring och försäljning för andra året på yrkeshögskolan Haaga-Helia i Borgå. Inför hösten tycker hon att situationen känns lättare att hantera än på våren.

– På våren var situationen helt ny för alla studerande och lärare. Nu vet man lite vad som väntar, så det känns helt okej, säger Söderling.

Studier på distans ger studerande mera frihet men det kommer till ett pris.

– Det är mera krävande, men om man satsar får man det gjort.

Enligt Söderling är det lättare för henne att anpassa sig till situationen nu, när hon kan använda alla de program och verktyg som används i distansstudier.

Tröskeln att be om hjälp blir högre på distans

Hon säger att en av de svåraste sakerna med studier på distans är att upprätthålla en bra kommunikation med lärarna.

– Man ber inte lika lätt om hjälp med små saker.

Tröskeln att be om hjälp på fysiska föreläsningar, där läraren alltid finns bredvid, är lägre än på föreläsningar som hålls på distans.

Att skicka ett meddelande till en lärare kan kännas svårare än att bara rycka personen i ärmen.

Kommunikationen mellan olika studerande är också svårare att ordna när studierna är på distans.

– Man kan inte träffa varandra, så det blir svårare att göra projektarbeten och liknande tillsammans.

Svårt att skilja mellan studier och fritid när man studerar hemifrån

Janica Söderling säger att det lönar sig att noggrant planera sin tidtabell för sina studier.

– Nu när man studerar hemifrån är det svårt att skilja mellan studierna och fritiden.

I närstudier är det lättare att lämna studierna bakom sig på högskolan.

– Där hemma så blir det lätt så att man studerar hela dagen och sedan finns det ingen gräns mellan fritiden och studierna.

Söderling är bosatt i Sibbo och säger att hon troligtvis kommer att studera mestadels hemifrån.

– Jag vill helst inte vara här bland alla människor på högskolan.

Själva studierna går att ordna på distans, men studielivet är en annan sak.

– Det har varit lite tråkigt, för över hälften av förra studieåret var vi alla hemma och alla fester och liknande blev inhiberade.

Att studielivet lades på paus i våras är tråkigt, men Söderling är ändå hoppfull för framtiden.

– Man måste leva enligt hur situationen ser ut nu. Vi får hoppas att det blir bättre snart och att vi sedan kan gå och festa igen, säger Söderling och skrattar.

Höstens studier på Haaga-Helia ordnas med hjälp av en hybridmodell

Malin Lahdensuo är ansvarig för den finska tradenomutbildningen på Haaga-Helia i Borgå. Hon berättar att yrkeshögskolan har arbetat fram en hybridmodell inför hösten.

– De studerande som börjar sina studier nu är på yrkeshögskolan och de andra studerar på distans, förklarar Lahdensuo.

Bara högst hälften av personalen och de studerande kommer att vara på plats på skolan. På det här sättet kan säkerhetsavstånden tryggas.

– Vi har inte tillräckligt stora föreläsningssalar för att kunna ha alla på plats.

Malin Lahdensuo
Bildtext Malin Lahdensuo är lugn inför hösten.
Bild: Milena Hackman / Yle

Under våren var alla på distans. Hybridmodellen är ny för i höst.

Precis som Söderling tycker Lahdensuo att kommunikationen blir svår att ordna på distans. Hon säger att det behövs andra sätt för att höra hur de studerande mår.

– Nu träffar vi inte dem och de är ensamma hemma. Det är något som oroar mig ibland.

Distansstudier kräver kreativitet

Lahdensuo säger att yrkeshögskolan har klarat av att ordna studierna på distans rätt så bra.

– Man måste vara lite innovativ för att få allting att fungera.

I vissa fall har studerande behövt komma till högskolan. Det här har ändå gjorts enbart i små grupper, så att alla har kunnat känna sig säkra.

På skolan hålls ibland workshoppar som inte går att ordna på distans. Ofta krävs olika verktyg som bara finns på högskolan för att kunna göra uppgifterna under workshopparna.

Lahdensuo känner sig relativt lugn inför hösten. Yrkeshögskolan har förberett sig väl.

– Vi följer hela tiden med situationen och gör upp olika scenarier för hur vi ska fungera.

På grund av läget med coronan har ordnandet av utbytesstudier blivit avsevärt svårare.

Hur blir det med utbytestuderanden?

Elin Andersson, internationell koordinator på Haaga-Helia, berättar att campuset i Borgå trots situationen har kunnat ta emot 21 stycken utbytesstuderande.

– Det är ungefär hälften färre utbytesstuderande än vad vi brukar ha.

Alla höstens utbytesstuderande har kommit från europeiska länder. Studerande från andra världsdelar har inte fått uppehållstillstånd i Finland.

Utbytesstuderandena kom två veckor i förtid i år, för att kunna sitta i karantän innan studierna börjar.

– De flesta ser ändå mycket fram emot sin tid i Finland. Det här är ändå ett land många kommer till för naturens skull.

Elin Andersson
Bildtext Elin Andersson säger att yrkeshögskolan också i år har kunnat ta emot utbytesstuderande.
Bild: Milena Hackman / Yle

Utbytesstuderandenas studier på yrkeshögskolan kommer att se likadana ut som för de inhemska studerandena. Alltså kommer det mesta att vara på distans.

Det här verkar inte vara ett stort problem, eftersom att de flesta också skulle ha studerat på distans i sina hemländer.

– Många har tänkt att hellre sitter de och studerar någon annanstans i världen än bara hemma.

Av Haaga-Helias egna inhemska studerande är det ändå få som har åkt på utbyte.

– De flesta har valt att skjuta fram det till våren, i hopp om att situationen ska vara bättre då.

Diskussion om artikeln