Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

SDP:s ordförande Sanna Marin: "Jag strävar efter att se på världen från den ljusa sidan"

Från 2020
Uppdaterad 23.08.2020 17:22.
Sanna Marin saapuu Säätytalolle.
Bildtext Sanna Marin blev vald till partiordförande.
Bild: Arttu Timonen / Yle

SDP:s nyvalde ordförande, statsminister Sanna Marin, säger att hennes generations viktigaste uppdrag är att förnya välfärdsstaten. Marin, som betecknar sig som feminist, säger också att hon tror det bästa sättet att bekämpa populism och extremism är att skapa förutsättningar för att människor ska kunna försörja sig och sin familj.

Applåderna vill inte ta slut när Sanna Marin som enda kandidat utsetts till ordförande för Socialdemokratiska partiet. Det är ett tecken på att förtroendet är stort bland partifolket.

Det är vårt uppdrag att förnya välfärdsstaten så att den är klimat- och miljömässigt hållbar. Det är vår generations viktigaste uppgift.

En av ödets nycker är att valet sker i Marins hemstad Tammerfors. Stadens politiska och ekonomiska historia har en speciell plats i arbetarrörelsens historia. Och förväntningarna på att Marins ordförandeskap ska vara början på en ny era för socialdemokratin är höga.

Som vissa partidagsdelegater påpekar, finns det nämligen personer i mötessalen som inte ens minns när Finland senast hade en socialdemokratisk statsminister.

För ett parti med en 120-år lång historia och som har spelat en avgörande roll i formandet av samhället, har tiden varit lång.

Nu personifieras förväntningarna i Marin, som tillhör en ny generation socialdemokratiska politiker, födda på 1980-talet. Det faller på henne, som generationens förgrundsfigur, att definiera vad socialdemokrati innebär i vår tid.

– Vår tid behöver socialdemokrati, säger en något jäktad Marin som ger en intervju till Svenska Yle kort efter att hon valts.

– Det är vårt uppdrag att förnya välfärdsstaten så att den är klimat- och miljömässigt hållbar. Det är vår generations viktigaste uppgift.

Listan på åtgärder som hon vill genomdriva i regeringen är lång. Bland dem som hon räknar upp är subjektiv rätt till dagvård, vårdardimensionering och investeringar i utbildning. Marin säger också utan en sekunds tvekan att hon är feminist, och att det betyder att hon med det menar att alla, oberoende av vem de är, ska få jämlika möjligheter i livet.

Populism och aggressivt debattklimat

Två fenomen som blivit allt mer framträdande under de år som Marin och andra som tillhör hennes generation, är speciellt högerpopulismens framfart och ett tillspetsat debattklimat.

– Gällande frågan om extrema rörelser och populism ser jag på frågan så att vi måste se till att människor har grundläggande förutsättningar för ett gott liv. Det vill säga chanser att utbilda sig och ha ett jobb, att kunna försörja sig och sin familj. Därtill är det naturligtvis viktigt att föra en diskussion – och arbeta för – jämställdhet och jämlikhet i samhället.

Vad gäller debattklimatet, säger Marin att hon vill se det positiva hos människor.

– Det är sant att debatten är tillspetsad och för personfokuserad. Det finns drag i den som inte är värdiga och acceptabla. Men jag strävar efter att se på världen från den ljusa sidan och se det goda människor gör.

Utmaningar i Europa

Som partiledare för socialdemokraterna leder hon ett parti som är en del av en europeisk och internationell rörelse.

Det kan skapa besvärliga situationer, som till exempel på sommaren när Finland var med och bestämde om ett massivt stödpaket för den europeiska ekonomin. Många var kritiska i Finland, medan det speciellt i Sydeuropa förväntades att Finlands skulle agera solidariskt.

Jag frågar Marin vad som går först, det nationella intresset eller den europeiska socialdemokratins prioriteringar.

– Socialdemokratin är en europeisk och internationell rörelse och vi arbetar utgående från gemensamma värderingar.

Hon säger att det finns många frågor som kräver internationellt samarbete för att lösas, däribland klimatförändringen och att skydda biodiversiteten.

Gällande EU:s återhämtningsfond, säger hon sig stå bakom det resultat som förhandlades fram. Det är enligt Marin en icke-bestående lösning, som skapades för att motarbeta den exceptionella situation som coronaviruset skapat.

– Fonden ligger också i vårt intresse, eftersom Finland har en exportdriven ekonomi som är kopplad till den inre marknaden.

Efter den frågan börjar Marins medarbetare skruva på sig på ett sätt som indikerar att intervjutiden är slut.

Tiden för socialdemokraternas nyvalde ordförande är nämligen knapp, och frågor att lösa finns det många av.

Diskussion om artikeln