Hoppa till huvudinnehåll

Natur

Mikroplaster finns i alla delar av Finlands vattendrag – fortfarande hälsosamt att äta fisk

Från 2020
Små abborrar och mörtar.
Bildtext Ungefär var fjärde siklöja i Kallavesi hade ätit plast medan samma andel för abborrar är 17 procent.
Bild: Maiju Lehtiniemi / SYKE

Mikroplaster förekommer i alla delar av vattendragen i Finland, visar ny forskning av Finlands miljöcentral och Östra Finlands universitet. Det rapporterar Yle Uutiset.

– Forskningen visar att mikroplaster finns både på ytan och i djupare vatten. Det finns också mikroplaster på havs- och sjöbotten samt i fiskar, musslor och bottendjur, säger forskningsprofessor Maiju Lehtiniemi vid Finlands miljöcentral.

I mätningar i Östersjön och Kallavesi hittade forskarna mest plaster i blåmusslor.

– I blåmusslor fanns det i genomsnitt 20 mikroplaster, säger Lehtiniemi.

Varierande mängd plast i fisk

Mängden mikroplast i fiskar varierade kraftigt beroende på art och individ.

Medan det fanns mera plast i abborre och löja längs med kusten samt i abborre och siklöja i Kallavesi, fanns det mindre plast i strömming och vassbuk på öppet hav.

Längs med kusten hade omkring nio procent av fiskarna plast i sig. I Kallavesi hade ungefär var fjärde siklöja och 17 procent av abborrarna ätit plast.

– En del av fiskarna hade ingen plast i sig medan andra hade mycket. Variationen är stor individer emellan. Det här lönar sig ändå inte att tänka på när man äter fisk, förklarar Lehtiniemi.

– Fisk är hälsosamt och mikroplaster ändrar inte på det. En stor del av plasten som hittas i magen eller tarmarna avlägsnar sig ur fisken den naturliga vägen.

Ju mindre plastpartiklar som undersöks desto mera plast hittas

Längs med kusten hittades i genomsnitt 16 plastpartiklar i en kubikmeter havsvatten.

I Kallavesi undersöktes partiklar av mindre storlek (20-100 mikrometer). Där hittades uppemot 250 partiklar per kubikmeter vatten.

– Mikroplasterna hamnar i vattendragen främst från strömmande vatten. Det handlar exempelvis om dagvatten, som i tätorter innebär bland annat regnvatten och snö som smälter. Forskningen visar att mängden mikroplast i dagvatten i stadsmiljöer varierar stort, säger forskare Julia Talvitie vid Finlands miljöcentral.

Den vanligaste typen av plast som hittades i fiskar och bottendjur i både Östersjön och Kallavesi är Polyeten, mera känt som PE.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel: Mikromuoveja on vesistöissä kaikkialla Suomessa – Kallaveden muikussa 25 muovihiukkasta av Varpu Kiviranta. Artikeln är översatt av Fredrik Palmén.