Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangös stadsdirektör anmäler fullmäktigeledamot för osakligt beteende

Från 2020
Uppdaterad 25.08.2020 06:12.
Fullmäktigesalen i Hangö.
Bildtext I det här mötessalen hålls stadsfullmäktiges möten normalt. Under coronatiden har möten hållits digitalt på distans.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Hangös stadsdirektör Denis Strandell har gjort en anmälan om ledamoten Eero Kolis beteende på ett fullmäktigemöte. Också andra tjänstemannakollegor upplever osakligt beteende från politikerhåll, säger han.

Eero Koli (obunden i gruppen Hangö 2016) uttalade sig i juni i samband med ett ärende som gällde Hangös bokslut för år 2019.

I sitt uttalande sade han bland annat att Strandell är olämplig att sköta sina uppgifter och att han är en större fara för Hangöborna är coronaepidemin.

Man i arbetsrum.
Bildtext Stadsdirektör Denis Strandell.
Bild: Robin Lindberg / Yle

Enligt Strandell hade uttalandet inget att göra med den paragraf som behandlades på mötet, utan var en personlig attack mot honom, hans yrkeskunskap och ekonomiska kompetens.

I sin anmälan till stadsstyrelsen skriver Denis Strandell att Koli stred mot flera olika paragrafer i gällande lagstiftning.

Det gäller bland annat kommunallagen, som påbjuder att förtroendevalda ska uppträda värdigt och korrekt, och arbetarskyddslagen, som handlar om trakasserier eller annat osakligt bemötande.

Eero Koli, ordförande för Hem och skola vid Karjaan yhteiskoulu. Politiker i Hangö.
Bildtext Eero Koli är obunden i gruppen Hangö 2016.
Bild: Marica Hildén / Yle

Eftersom mötet sändes på stadens Youtube-kanal kan många ta del av det och skadar på sätt stadens anseende, anser Strandell.

- Jag upplevde situationen ytterst obehaglig och Kolis språkbruk som direkt förolämpande. Då detta inte var första gången som Koli uppträdde osakligt mot mig under offentliga möten ser jag mig tvungen att göra en anmälan till stadsstyrelsen gällande osakligt beteende, skriver Strandell.

Han vill också göra stadsstyrelsen uppmärksam på att detta inte är ett isolerat fall.

- Flera av mina kollegor bland ledande tjänstemännen upplever liknande situationer förorsakade av förtroendevalda.

Därför är det en plikt att ta upp ärendet som ett arbetarskyddsperspektiv, avslutar han sin anmälan.

Stadsstyrelsen behandlade Denis Strandells anmälan på sitt möte i går kväll (24.8) och beslutade att be om ett utlåtande av Eero Koli och sedan behandla ärendet på nytt den 21 september.

Artikeln uppdaterad 25.8 klockan 6.11 med stadsstyrelsens beslut att begära ett utlåtande av Eero Koli.

Diskussion om artikeln