Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Olympiastadion prioriterar engelskan före svenskan - "Praxis då man ordnar internationella evenemang"

Från 2020
Skyltar på Olympiastadion i Helsingfors.
Bildtext På Stadions skyltar kommer engelskan före svenskan.
Bild: Lehtikuva

Olympiastadions nya webbsidor finns i sin helhet på både finska och engelska, medan de svenska användarna får nöja sig med en enklare sida, så som de tyska och ryska användarna. Skyltarna på stadion har också engelska ovanför den svenska texten. Engelskan är standardspråket för internationella evenemang, uppger Stadionstiftelsen.

"I Olympiastadions klassiska men förnyade och nya motionsutrymmen råder en något annorlunda stämning än på annat håll. Kom och motionera på ett ställe, där också några andra motionärer och idrottare njutit av stadions möjligheter och uppnått resultat", upplyser Olympiastadions svenska webbsida med titeln "Motion" läsaren om.

Om man är intresserad av evenemang på stadion så dirigerar den svenska sidan snabbt en till den engelskspråkiga evenemangskalendern.

En skärmdump från Olympiastadions svenskspråkiga sidor. Ifall man vill läsa mer om evenemang omdirigeras man till de engelskspråkiga sidorna.
Bildtext Den svenskspråkiga sidan har ingen evenemangskalender, utan användaren dirigeras till den engelska sidan.
Bild: Skrämdump

Webbplatsen första sida på finska och engelska har en evenemangskalender, Twitter- och Facebookflöde på respektive språk och navigationsbalkar till många undersidor, som handlar bland annat om arenans arkitektur och hur man kan röra sig där ifall man är rullstolsburen.

Den svenskspråkiga sidan har endast en kort text som konstaterar att arenan "invigs i augusti 2020", några länkar vidare till undersidor med korta reklamtexter under rubrikerna "Motion" och "Evenemang" samt några pressmeddelanden.

Skrämdumpar på Olympiastadions finska, engelska och svenska webbsidor. Den svenska ser väldigt annorlunda ut än de två andra.
Bildtext Den svenskspråkiga sidan saknar helt navigation till undersidor, till skillnad från den finska och engelska.
Bild: Skärmdump

Webbplatsen har också en tysk och rysk version, med korta textsnuttar i likhet med den svenska sidan.

Också på själva stadion har Stadionstiftelsen valt att prioritera engelskan före svenskan. Skyltarna är skrivna så att finskan är först, sedan engelska och sist svenska.

Yle Huvudstadsregionen tog kontakt med Stadionstiftelsen för en intervju om deras språkstrategi. Enligt stiftelsen är en intervju på svenska inte möjlig. Stiftelsen svarade ändå på frågorna på finska per e-post.

- Informationen om stadions fem huvudområden finns på webbsidan på tre språk, skriver Taru Mansikka, kommunikationsassistent vid stiftelsen.

Kommer den svenskspråkiga sidan att få en evenemangskalender?

- Evenemangsarrangörerna ansvarar för sina egna pressmeddelanden som vi sedan publicerar på vår sida. I situationer där vi måste kommunicera snabbt har vi inte möjlighet att ha all information ordagrant översatt till alla tre språken.

Varför kommer engelskan före svenskan på skyltarna?

- Helsingfors stadsmiljösektor har ansvarat för renoveringen. Engelskan är standardspråket för internationella evenemang, det är praxisen bland arkitekter, skriver Mansikka.

En skärmdump på en undersida på olympiastadions sajt med rubriken "Motion". Den svenskspråkiga texten är väldigt klumpig och otydlig.
Bildtext Vissa av sajtens svenska texter är otydliga och klumpiga.
Bild: Skrämdump

De svenska texterna på sidan är i vissa fall klumpiga och onödigt komplicerade. Hur har ni gått till väga med att formulera dem?

- Vi har använt oss av en översättningsbyrå för att garantera texternas kvalitet. Vi följer också med resultatet och ger feedback, skriver Mansikka.

Hon skriver också att webbsidan "kommer att få motsvarande navigation på finska, svenska och engelska".

Diskussion om artikeln