Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tvåspråkighet, vård dygnet runt och kostnadseffektivitet - de här sakerna är viktiga vid nya jouren vid Raseborgs sjukhus, anser kommunerna

Från 2020
Uppdaterad 26.08.2020 12:04.
En äldre kvinna och en man påväg in i Raseborgs sjukhus. På byggnadens vägg står namnet på sjukhuset i silvriga bokstäver.
Bildtext Det är viktigt att sjukhuset också i framtiden erbjuder vård på både svenska och finska.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Nu säger Hangö, Sjundeå och Lojo att de stöder primärvårdsjouren dygnet runt vid Raseborgs sjukhus. Ingå tar sitt beslut på torsdag (27.8).

Den så kallade samjouren vid sjukhuset i Ekenäs stänger från och med den första oktober.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS har därför bett om undantagslov av social- och hälsovårdsministeriet för att i stället ordna en primärvårdsjour dygnet runt.

Ministeriet har i sin tur bett kommunerna om utlåtanden om saken.

För långt till Lojo för Hangöbor

Hangö påpekar att tillgängligheten till vård måste garanteras.

Avståndet från Hangö till närmaste HUS-sjukhus med samjour dygnet runt i Lojo är 90 kilometer. Dygnet runt primärvårdsjour vid Raseborgs sjukhus möjliggör att stor del av jourservicen finns acceptabelt nära Hangös kommuninvånare.

Även med tanke på åldersstrukturen i Hangö, turistmängden under sommaren och den tunga industrin samt hamnen är det viktigt att det finns dygnet runt jour tillgängligt i Raseborg, står det vidare i det utlåtande som Hangös stadsstyrelse klubbade på sitt möte på måndagen (24.8).

Vården ska vara kostnadseffektiv

I Ingå betonas vikten av att jouren ordnas och erbjuder tjänster så som röntgen och laboratorium på kvällar och under veckoslut och helger.

I förslaget till utlåtande som grundtrygghetsnämnden i Ingå är först ut att behandla den 27 augusti lyfts också priset på vården upp.

Ingå betonar vikten av att det utvecklas en hållbar profil vid Raseborgs sjukhus och att sjukhusets nya modeller för verksamheten ska vara så bra och kostnadseffektiva som möjligt.

Ingå vill gärna aktivt delta i utvecklandet av avdelningsvården på sjukhuset, står det i förslaget till utlåtande.

Det är också viktigt med service på både finska och svenska på sjukhuset och att ambulansvården får tillräckligt med resurser, står det i Ingås föreslagna utlåtande.

Samarbete mellan vårdcentral och jouren

I Sjundeås utlåtande understryks också vikten av att söka nya metoder och modeller för verksamheten och att upprätthålla samarbetet mellan primärvården och specialsjukvården.

Med tanke på på social- och hälsovårdsreformen är det också relevant att närservice och tvåspråkig service tryggas.

Kommunstyrelsen i Sjundeå godkände utlåtandet på sitt möte på måndagen (24.8).

Lojo stöder primärvårdsjouren

Också Lojos stadsstyrelse hade ärendet på sitt bord på måndagen (24.8).

I sitt utlåtande stöder Lojo stad en primärvårdsjour dygnet runt vid Raseborgs sjukhus. Den är viktigt för att vården ska vara så tillgänglig som möjligt för kommuninvånarna och för att garantera vård på två språk.

Vid en primärvårdsjour dygnet runt finns enbart allmänläkare på plats. Där utförs inte heller några ingrepp som kräver narkos eftersom där inte finns några anestesiläkare.

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS beslöt den 6 april att samjouren vid Raseborgs sjukhus stängs.

Diskussion om artikeln