Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ny arbetsgrupp ska rädda trafiken till de små flygplatserna

Från 2020
Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman terminaali.
Bildtext Karleby-Jakobstad flygplats.
Bild: Kalle Niskala / Yle

En ny arbetsgrupp som tillsatts av kommunikationsministeriet ska utreda framtiden för de små flygplatserna som står utan flygförbindelse sedan i våras. En av dem är Karleby-Jakobstad flygplats och ett förslag är att köpa in tjänster av ett kommersiellt bolag.

I och med coronautbrottet stoppade Finnair flygen till och från Kronoby, och flygbolaget är motsträvigt till att starta upp trafiken igen.

Nu engagerar sig kommunikationsministeriet i de små flygplatsernas öde och på initiativ av minister Timo Harakka (SDP) bildar fem orter en gemensam arbetsgrupp för att trygga flygtrafiken.

Karleby-Jakobstad flygplats representeras av Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg. Sandberg är styrelseordförande för bolaget Kronoby flyghangar som driver utvecklingen av flygplatsen. Dessutom består gruppen av representanter från Joensuu, Kajana, Jyväskylä och Kemi.

- Arbetsgruppen har stark lokal förankring i de orter som mist sin flygtrafik. Jag ser positivt på att regionerna den här gången är starkt med för att påverka utvecklingen, säger Sandberg.

Sandberg säger att ministeriets initiativ visar att man åtminstone tar problemet på allvar och är villig att försöka hitta en lösning.

Jonne Sandberg puhuu auditoriossa.
Bildtext Jonne Sandberg.
Bild: Kalle Niskala / Yle

Snäv tidtabell

Tidtabellen är snäv. Arbetsgruppen utsågs i fredags och den här veckan håller man sitt första möte. Planen är att arbetet ska vara klart i slutet av september.

En idé är att köpa in tjänster av ett kommersiellt flygbolag. Sandberg säger att under normala förhållanden så finns det ett kommersiellt underlag för att flyga mellan Kronoby och Helsingfors.

- Det finns ett underlag för flygtrafik, men nu befinner vi oss i ett undantagsläge på grund av coronapandemin. Det här betyder att vi borde hitta någon typ av lösning, säger Sandberg.

Sandberg säger att man I Sverige gjort raska beslut om att köpa in flygtrafik och det kan också vara en möjlighet i Finland.

- Det handlar ändå om att trygga förbindelserna för det exporterande näringslivet. Det är a och o.

Coronaläget är ett osäkerhetsmoment

Näringslivet i Jakobstadsregionen svarade i våras i hangarbolagets enkätundersökning att man behöver flygförbindelser från och med september. Samtidigt lever vi i osäkra tider på grund av coronan.

- Pandemin är naturligtvis en extra faktor som inverkar på allting. I normalläge finns det ett behov av flygtrafik i höst, men nu är det mesta osäkert. Coronaläget ser inte så ljust ut för närvarande, säger Sandberg.

Ett litet hopp om flyg i november

Finnair har inte ännu givit några löften om att återuppta trafiken till de mindre flygplatserna. Från och med november inför flygbolaget vintertidtabell, men några besked om flyg till Kronoby har man inte ännu gett.

- Det finns en liten port på glänt där, men det är ingen enkel diskussion att föra, säger Sandberg.

Finnair är ett statligt bolag, men ett börsnoterat sådant. Den saken har framgått tydligt säger Sandberg. Flygbolaget har ett resultatansvar och försöker optimera sin verksamhet, och då glöms de regionala aspekterna bort emellanåt.

- Men det har klargjorts under våren att Finnair är ett börsbolag och statens möjlighet att inverka på flygandet är begränsad, säger Sandberg.

Men det handlar också om ägarstyrning från statens sida säger Sandberg. Sandberg säger att han med tanke på regionen skulle önska en starkare styrning från statens sida.

- Man kan fråga sig varför staten är ägare i ett flygbolag som kanske inte alltid befrämjar landets logistiska intressen och konkurrenskraft.