Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg: Snöfattig vinter är inte orsak att slippa räkning för vinterunderhåll

Från 2020
En traktor röjer bort snö på en trattoar i Svartå.
Bildtext Alla vintrar innebär inte så mycket snö. Men det är inte en orsak till att skippa fakturor för underhåll. (Arkivbild, har inget med fallet att göra).
Bild: Yle/Marga Sandström

Raseborg går inte med på att slopa räkningen för vinterunderhåll för gångbanor på grund av att det inte snöat under vintern.

Det är två fastighetsägare som har lämnat in ett besvär över fakturor för vinterunderhåll av gångbanor. Orsaken är bland annat att vintern har varit snöfattig.

Klagomålet gäller också fördelningen av kostnaderna för vinterunderhåll i området.

Därför vill fastighetsägarna att underhållsavgiften som gäller vintern 2019-2020 ska återtas för deras fastigheter.

Stadens svar: Vintrarna varierar

Raseborg tar betalt för att ordna vinterunderhåll för gångbanor på vissa gator. På det sättet säkerställer staden att man kan ta sig till olika ställen längs med gångbanorna.

Enligt Raseborg äventyras förbindelserna i staden om underhållsnivån varierar på olika ställen.

I svaret till fastighetsägarna påpekar staden att vintrarna kan vara väldigt varierande: vissa är snörika och kräver mycket sandning, andra är korta men intensiva. Speciellt vintern 2018-2019 överskreds budgeten för vinterunderhåll.

Enligt staden måste man bedöma arrangemangen kring vinterunderhållet på längre sikt. Vidare påpekar man att kostnaderna för bland annat maskinerna och en stor del av arbetet måste betalas vare sig det snöar eller inte.

Avgifterna för vinterunderhåll ska granskas

Tekniska nämnden i Raseborg beslöt på sitt möte (18.8) att inte bevilja fastighetsägarna befrielse från underhållsavgiften för gångbanor vintern 2019-2020.

Senast år 2022 kommer avgifterna för vinterunderhåll i Raseborg att utvärderas och då tas tidigare vinterförhållanden i beaktande.

Samtidigt ger nämnden tekniska chefen fullmakt att besluta om den ena fastighetsägare kan avsäga sig det vinterunderhåll som staden ordnar.

Diskussion om artikeln