Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nytt försök med plan för Bonviken i Tenala - antalet byggplatser för fritidshus har minskat i det nya förslaget

Från 2020
vass i havet
Bildtext Det finns i dag 25 byggnader vid Lillsjön. Det nya planförslaget tillåter två nya byggplatser för fritidsboende. Bilden är en arkivbild och inte från Tenala.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Raseborg har arbetat fram ett nytt planförslag för Bonviken i Kvigos i Tenala. Högsta förvaltningsdomstolen hävde det senaste planen för några år sedan.

Planförslaget var framlagt till offentligt påseende i juni.

Det var år 2016 som Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att stranddetaljplanen som staden godkände i november 2014 inte kan godkännas.

Domstolen ansåg att planen tillät för många nybyggen. Dessutom hade staden inte beaktat vattendragens särdrag tillräckligt mycket.

Därtill fanns det inte tillräckligt med sammanhängande obebyggda områden, ansåg domstolen.

De nya byggrätterna som ingick i planen ligger vid Lillsjöns strand.

Lillsjön är en känslig vik som förbinds med havet via ett 200 meter smalt sund.

Fyra nya byggrätter blev två

Det finns i dag 25 byggnader vid Lillsjön. Den tidigare stranddetaljplanen skulle ha inneburit fyra nya byggplatser för fritidsboende med egen strand.

I det nya förslaget finns bara två nya byggplatser kvar.

Det är förbjudet att använda vattenklosett på planområdet. Torrtoalett rekommenderas. Det finns också krav på tvättvatten, hushållsvatten och avloppsvatten.

Dessutom får man inte muddra vattenområden utanför byggplatserna.

Miljö- och byggnadsnämnden anser att det är bra att planens material har kompletterats med bedömningar om vattendragets belastningssårbarhet, och om behovet för muddring.

I ett utlåtande anser nämnden också att det behövs justeringar gällande tre av byggplatserna, med tanke på landskapet och miljön.

Diskussion om artikeln