Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skolmat på 28 km avstånd och förlossning i ensamhet - myndigheternas coronaåtgärder orsakar hundratals JO-klagomål

Från 2020
Uppdaterad 25.08.2020 09:00.
Koululounaita pakataan etäkoululaisille Isolahden koululla Vaasassa
Bildtext Bland annat skolmaten under tiden med distansundervisning föranleder klagomål hos JO.
Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

Under sommarens lopp har det regnat in klagomål hos justitieombudsmannen till följd av åtgärderna mot coronaepidemin.

I våras hade JO tagit emot cirka 100 klagomål, nu är de 700.

Yles finskspråkiga nyhetsredaktion har kartlagt klagomålen till JO, som övervakar att myndigheterna sköter sig som de ska.

Ett vanligt år tar justitieombudsmannens byrå emot cirka 5000 klagomål. Hittills i år har det alltså kommit 700 enbart som en följd av coronakrisen.

Inträdesprov och skral skolmat förargar

De allra flesta coronaklagomålen gäller utbildningen, 190 stycken. Mest är det inträdesproven och antagningen till universitet och yrkeshögskolor som har föranlett klagomål. 150 klagomål har lämnats in mot sådana läroinrättningar.

Grundskolorna föranleder 40 klagomål som främst gäller brister i bespisningen och problem med elevvården under tiden med distansundervisning.

Hos JO uppger man att medborgare har klagat på att skolmaten i en del skolor ersattes med lunchpåsar. I andra skolor klagar familjer på att de tvingades hämta maten långt i från, i värsta fall var avstånden 28 kilometer.

En del familjer klagar på att skolkuratorer och assistenter flyttades till andra uppgifter under distansundervisningen.

Många klagar på äldreboenden och förlossningar

Andra myndigheter som föranleder många coronaklagomål är de sociala och vården.

På den sociala sidan är det mest brister vid äldreboenden som har väckt missnöje, framför allt besöksförbud.

Vårdare skuffar en äldre person i rullstol.
Bildtext det att klienter på äldreboenden nekades besök har föranlett en del klagomål.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Inom vården gäller klagomålen särskilt förlossningar med anledning av att sjukhusen begränsade möjligheten för stödpersoner att närvara. Många gravida upprördes av att tvingas föda i ensamhet.

Det har också lämnats in klagomål mot Institutet för hälsa och välfärd med anledningen av informationen till medborgarna.

Hundratals klagomål behandlas fortfarande

Regeringens förehavanden är föremål för en del klagomål om bland annat karantänsreglerna. Gränsbevakningen får kritik för resebegränsningen mellan Finland och Sverige.

Fångvården har väckt förargelse genom att förbjuda både permissioner och besök.

Polisen anklagas bland annat för att man tillät den folkrika Black lives matter-demonstrationen på Senatstorget i Helsingfors. Också polisens agerande under tiden då Nyland var isolerat område har föranlett klagomål till JO.

Poliisi pysäyttää auton Pukkilan karanteeni rajalla.
Bildtext Det förekommer missnöje med polisens insatser vid Nylandsgränsen.
Bild: Ville Airaksinen / Yle

Långt ifrån alla klagomål har fått en lösning. Justitiemannens byrå jobbar fortsättningsvis med att behandla hundratals av coronaklagomålen.

Texten är en sammanfattning av Yle-artikeln Oikeusasiamiehelle jo yli 700 kantelua korona-ajasta: "Etäkoulussa ruoka piti hakea 28 kilometrin päästä" – Katso, mistä valitettiin eniten skriven av Päivi Happonen.

Diskussion om artikeln