Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Niinistö varnar för snabba nytolkningar i EU: "I allmänhet till förmån för de starkaste"

Från 2020
Sauli Niinistö framför vägg med bollar och lejon-logon
Bildtext President Sauli Niinistö talade på de finländska ambassadörsdagarna på tisdagen.
Bild: Lehtikuva

President Sauli Niinistö varnar för snabba omtolkningar av EU-avtal, som inte gynnar de små, till exempel i sommarens återhämtningspaket. Niinistö talade om behovet av globala lösningar vid de finländska ambassadörernas årliga möte.

Världen har rätt att vänta sig ett globalt svar på den globala coronapandemin, sa president Sauli Niinistö. Detta om något är en global utmaning, som berör alla medborgare på alla kontinenter.

- Hotet har varit tillräckligt stort för att föranleda helt exceptionella åtgärder, och det har skett ovanligt snabbt. Problemet är att det globala svaret har blivit en serie nationella åtgärder, sa president Niinistö.

"Beklagligt svagt samarbete"

Den internationella förmågan till samarbete har visat sig vara beklagligt svag, enligt presidenten. I de tuffaste stunderna började alla se om bara sitt eget hus, utan att konsultera kumpaner och grannar, sa Niinistö.

- Det är förståeligt, men illavarslande för framtiden. Blir det så också i kommande internationella kriser?

Kanske har vi sett det samma redan i fråga om klimatförändringen, noterade president Niinistö. Han hoppades på ett bättre multilateralt samarbete.

Finland i världen efter corona

President Niinistö noterade att många redan funderar på vad som händer efter coronapandemin. Det är tema också för de finländska ambassadörsdagarna.

Evenemanget ordnas för första gången virtuellt. Allmänheten har möjlighet att höra talen, men inte de finländska ambassadörernas frågor och kommentarer.

Det blir kanske inte en så stor förändring i världspolitiken efter coronapandemin, som man först trodde, sa president Niinistö.

Så mycket nytt är inte i antågande, sa presidenten. De utvecklingstrender vi redan har sett förstärks och accelererar med pandemin.

"Ökad press i stormaktskampen"

- Stormaktskampen eskalerar. Det regelbaserade systemet och de institutioner och överenskommelser som det bygger på utsätts för allt större press.

President Niinistö nämnde i första hand ökande motsättningar mellan USA och Kina, i diplomati, retorik, ekonomi och teknologi.

Den växande spänningen mellan de två stora länderna blir allt tydligare också hos oss. Både Ryssland och EU står inför frågan om hur de ska klara sig i de storas kamp.

För Finland är det viktigt med ett starkt EU, en aktör bland de stora som kan besluta självständigt på eget initiativ.

EU, Ryssland, Finland i samma dilemma

- I värsta fall tvingas Europa i varje enskild fråga välja sida mellan de stora. Detta skulle vara det sämsta alternativet som vi inte får låta bli verklighet.

Ett betydligt bättre alternativ är ett starkt Europa: att vara stor bland andra stora och att kunna fatta sina egna beslut självständigt och på eget initiativ, inte bara för att utomstående tvingar oss att ta ställning.

Enligt presidenten ställer kampen mellan de två stormakterna både EU och Ryssland inför likartade frågeställningar: hur ska vi hålla oss med i den globala utvecklingen?

"Undvik skadliga "kreativa" nytolkningar"

Presidentens skarpaste budskap riktades till EU och till dem som i all hast skapade det nya miljardpaketet för en återhämtning från coronakrisen i somras.

Det avtalet gjordes efter en nytolkning av EU:s grundfördrag. Därmed kan man göra saker som aldrig var meningen att skulle hända, gällande gemensam europeisk skuldsättning, ECB:s verksamhet och nationella budgetprocesser.

Så har gjorts också tidigare i EU. Viktiga principer i EU:s ekonomiska politik har förändrats och försvunnit, sa presidenten. Gång efter gång har det blivit brandutryckning för att lösa akuta kriser. Nytolkningar i stunden har levt vidare, en tolkning har blivit det nya avtalet.

President Niinistö sa sig inte alls ta ställning till det materiella innehållet i lösningarna, inte ens i fråga om EU:s återhämtningspaket.

"Urholkning i 25 år"

Men varje situation där man tillämpar kreativ tolkning väcker frågor, tvivel och kritik, sa Niinistö. När sådana situationer upprepas börjar de urholka hela institutionens legitimitet. Och det har skett under hela den tid Finland har varit medlem i EU, i 25 år, preciserade presidenten efteråt på en presskonferens.

Krissituationerna har onekligen ofta uppstått plötsligt. Det har varit fråga om akut brådska och ett nödvändigt behov, medgav presidenten.

"Akut brådska kan påverka också vår säkerhet"

- Om man börjar göra breda tolkningar av det man tidigare har kommit överens om, så är det i allmänhet till förmån för de starkaste och till förfång för de svagaste, sa president Niinistö i sitt tal.

Att gå in för extensiva tolkningar är problematiskt också med tanke på hela det internationella regelbaserade systemet, sa presidenten. Han funderade på vad som händer i Finlands och EU:s framtida utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.

- Vi befinner oss i en ekvation där vårt eget yttre öde lätt mäts mot EU. Tänk om tolkningsvägen öppnas också i EU:s yttre förbindelser? Så att vi först drar upp stora riktlinjer som sedan följs av en bred tolkning.

Niinistö hoppades på en nollställning och en återgång till regelbaserad politik när vi har klarat av coronakrisen.

Belarus-demonstrationer är "effektfulla och imponerande"

President Sauli Niinistö ansåg det obegripligt att man kan bemöta de “effektfulla och imponerande” vitryska demonstrationerna med våld, arresteringar och hot.

Niinistö hoppades på nationell dialog i stället för aggression, som det inte finns någon anledning till efter ett val som inte följde internationella kriterier.

- Konstgjorda geopolitiska argument hjälper inte att finna en lösning på situationen i Belarus. Även sådana har man sett farliga tecken på, sa president Niinistö.

Därför anser han att det viktigt att både EU och Ryssland i sina uttalanden har betonat behovet av en intern debatt i Belarus och att de har uppmuntrat parterna till detta.

Organisationen för säkerhet och samarbetet i Europa (OSSE) kunde också ha en värdefull och konstruktiv roll. Presidenten betonade hatt han tog upp frågan i sina samtal med Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Rysslands president Vladimir Putin för några dagar sedan.

Diskussion om artikeln