Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Arbetsgrupp i Snappertuna vill ha flera elever till skolan - bildningsnämnden i Raseborg säger nej

Från 2020
Helikopterbild av Snappertuna skola
Bildtext En arbetsgrupp tycker att elevupptagningsområdet kunde var större för Snappertuna skola.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Arbetsgruppen för Snappertuna skola vill ändra på elevupptagningsområdet för att öka antalet elever i skolan. Det går inte Raseborgs bildningsnämnd med på.

Bildningsnämnden i Raseborg beslöt i april i år att inte ändra elevupptagningsområdet för Snappertuna skola.

Nämnden ansåg att det inte är förnuftigt att ändra områdena innan det är klart hur skolnätet ser ut i framtiden.

Arbetsgruppen för Snappertuna skola kom med en omprövningsbegäran om beslutet från april till nämndens möte den 25 augusti.

Arbetsgruppen: Inget korrekt beslut

I omprövningsbegäran sägs det att bildningsnämndens beslut inte baserar sig på riktiga uppgifter och att det därför inte är korrekt.

Gruppen föreslår att upptagningsområdet skulle omfatta norra delen av Snappertuna (Sutarkulla, Finby, Antby och Konungsböle) och västra delen (Söderby och Svartbäck).

Elever transporteras från norra delen till Katarinaskolan i Karis och från västra delen till Seminarieskolan i Ekenäs.

Arbetsgruppen konstaterar att det från bredvidliggande områden redan ordnas skoltransport till Snappertuna skola vilket skulle ge besparingar i kostnaderna för skoltransporterna.

Flera lärare behövs inte

Arbetsgruppen har också räknat ut att om elevupptagningsområdet utvidgas enligt deras förslag skulle elevantalet öka med 30 procent och användningsgraden med cirka 20 procent.

Lärarkapaciteten behöver inte ökas trots att antalet elever blir större.

Arbetsgruppen skriver att om eleverna skulle flyttas till Seminarieskolan alternativt Katarinaskolan skulle basgrupperna i de här skolorna öka. Det i sin tur leder till ökat behov av resurser och lokaler.

Ändringar i Snappertuna påverkar andra

I beredningen till nämndens möte konstaterar staden att antalet elever sjunker i Raseborg.

Antalet elever har sjunkit med 300 sedan staden grundades 2009. Prognoser visar att elevantalet sjunker med ytterligare 400 till läsåret 2024-2025.

Om man ändrar elevupptagningsområdet för Snappertuna skola så minskar antalet elever i Katarinaskolan och Seminarieskolan.

Staden anser att det inte är en lösning som löser utmaningen med det sjunkande antalet elever eller att staden har för mycket undervisningslokaler i jämförelse med elevantalet.

Transporterna blir inte billigare, anser staden

Transportkostnaderna minskar inte heller, anser staden.

På området bor elever som går i skola i Karis svenska högstadium eller Ekenäs högstadieskola. Finskspråkiga elever på området ska också få skjuts till Karis eller Ekenäs.

Detta har arbetsgruppen inte tagit i beaktande i sina uträkningar, skriver staden i beredningen till mötet.

Staden fortsätter med sin kritik av arbetsgruppens förslag: Arbetsgruppen har inte heller haft en helhetsbild av hur skoltransporterna inom området ordnas, så som elevernas av- och påstigningsplatser och de verkliga rutterna.

"Vi vill ha våra barn i Snappertuna skola"

I omprövningsbegäran skriver arbetsgruppen att vårdnadshavare till barn som bor på Snappertunaområdet önskar hålla sina barn i Snappertuna skola.

Det finns vårdnadshavare som valt att skriva in sitt barn i annan skola än närskolan Snappertuna skola, konstaterar staden.

Det finns 34 elever i Snappertuna skola läsåret 2020-2021. Eleverna skulle få plats i Seminarieskolan utan ett behov av tilläggsresurser eller -lokaler.

Gruppen: Snappertuna är kostnadseffektivt

Arbetsgruppen anser att Snappertuna skola är den mest kostnadseffektiva skolan i Raseborg.

Även här avvisar staden arbetsgruppens information.

Vid en jämförelse av skolvisa kostnader per elev, var kostnad per elev år 2019 i medeltal 11 505 euro i stadens alla skolor. Kostnaden per elev var i Snappertuna skola 13 585 euro.

Kostnader för skoltransporter ingår inte i den beräkningen.

Inga ändringar för Snappertunas del

Raseborgs stadsstyrelse föreslog stadsfullmäktige i våras att Snappertuna skola ska stängas när elevantalet två år efter varandra är 20 eller färre.

Stadsfullmäktige remitterade ärendet och bad om tilläggsutredningar. Ärendet behandlas på nytt hösten 2020.

Bildningsnämnden beslöt därför att inte ändra elevupptagningsområdet för Snappertuna skola.