Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Brevpost bara tre dagar i veckan från och med 2022, enligt förslag

Från 2020
Uppdaterad 26.08.2020 13:37.
En orange postvagn med texten "Posti" på skuffas av en orangeklädd brevbärare.
Bildtext Posten har skurit ner på utdelningen redan tidigare. Den senaste nedskärningen skedde i mitten av augusti.
Bild: Aleksi Koskinen/Posten

Posten ska i framtiden dela ut brevpost enbart tre dagar i veckan. Det föreslår den arbetsgrupp som i början av året tillsattes för att utvärdera framtidsutsikterna för Posten.

Tredagarsutdelningen ska inledas år 2022.

Arbetsgruppen motiverar förändringen med att mängden brevpost minskat avsevärt.

- Det finns inget behov av utdelning fem dagar i veckan längre, eftersom det inte finns något att dela ut, säger Olli Koski, statssekreterare och arbetsgruppens ordförande.

Andelen brevpost minskar snabbt i Finland och nedgången är en av de snabbaste i Europa. Under coronaepidemin har andelen brevpost minskat ytterligare och det är osannolikt att mängden igen skulle öka efter epidemin.

- Det här innebär förstås också personalförändringar, och de ska genomföras kontrollerat och i aktiv dialog med Postens anställda, säger Koski.

Kommunikationsstöd ska trygga utdelning av dagstidningar

Förslaget till tredagarsutdelning gäller brevpost, det vill säga adresserade brev med frimärken och paket på högst 10 kilo som skickas utomlands.

Utdelningen av dagstidningar fem dagar i veckan ska ändå tryggas, eftersom regeringen har förbundit sig till att säkra informationsgången.

Därför föreslår arbetsgruppen ett så kallat kommunikationsstöd på 10-15 miljoner euro per år. Med stödet kan utdelningen av tidningar tryggas i glesbygden.

Arbetsgruppen vill också utveckla användningen av postfack i bostadshus. Enligt Koski skulle postfacksutdelning klart effektivera utdelningen och minska risken för arbetsplatsolyckor. Målet är nu att göra systemet med postfack mer attraktivt för flervåningshus.

Arbetsgruppen förslag går nu vidare till Trafik- och kommunikationsministeriet. För att ändringarna ska kunna genomföras krävs en ändring i postlagen.

Posten: Reformerna bör genomföras så fort som möjligt

Vid Posten anser man att de förändringar som arbetsgruppen föreslår så fort som möjligt ska genomföras.

- Coronapandemin har försnabbat digitaliseringen och under våren minskade andelen brevpost med rekordhöga 24 procent. De övriga nordiska länderna har redan genomfört eller håller på att göra motsvarande brådskande reformer för att trygga postservicen, säger direktör Yrjö Eskola vid Postens affärsverksamhetsgrupp för posttjänster.

Enligt Eskola är det viktigt att postlagen är aktuell och i tiden med tanke på kundernas krav.

- Våra kunder väntar sig kostnadseffektiv utdelning, konstaterar Eskola.

Eskola konstaterar också att de personalnedskärningar som reformen för med sig bör ske på ett kontrollerat och ansvarsfullt sätt.

Facket kräver heltidsanställningar

Post- och logistikunionen PAU ställer sig skeptisk till förslaget och anser att postens service försämras om utdelningen bara sker tre dagar i veckan.

- Ifall förslaget innebär att postutdelarna bara jobbar tre dagar i veckan leder det till stora problem med kvaliteten, säger ordförande Heidi Nieminen vid PAU.

Enligt Nieminen är det viktigaste att de anställda får behålla sina heltidsanställningar.

Artikeln uppdaterades 26.8.2020 klockan 11.20 med Postens direktör Yrjö Eskolas kommentar.

Artikeln uppdaterades 26.8.2020 klockan 13.30 med PAU:s kommentar.

Diskussion om artikeln