Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yles enkät: Nästan hälften av finländarna använder munskydd enligt rekommendationerna

Från 2020
En ung kvinna sitter i metron i Helsingfors. Hon bär munskydd och tittar ner på sin mobil.
Bildtext Kvinnor använder munskydd flitigare än män, vilket enligt Taloustutkimus torde bero på att kvinnor reser mer i kollektivtrafiken och bor oftare i städer.
Bild: Lehtikuva

Majoriteten av finländarna - 55 procent - uppger att de inte alls använder munskydd, eller använder mer sällan än rekommenderat, rapporterar Yle Uutiset. Nästan hälften av finländarna - 42 procent - använder däremot munskydd enligt rekommendationerna, eller flitigare.

Finländarnas användning av munskydd kartlades genom en enkät, som Yle beställt av Taloustutkimus. Enkäten genomfördes i augusti.

Den visar att personer som använder munskydd flitigast bor i huvudstadsregionens kranskommuner, där använder 47 procent av de svarande skydd enligt rekommendationerna, och upp till 11 procent säger att de använder skydd oftare än det rekommenderas.

Åboborna ger liknande resultat: 46 procent följer rekommendationerna och 7 procent bär skydd oftare än vad som strikt taget är nödvändigt.

I huvudstadsregionen är siffrorna liknande: 40 procent lägger på munskydd enligt rekommendation, 8 procent oftare.

Frågan löd: Använder du munskydd på din fritid? Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar användning av munskydd i sådana sjukvårdsdistrikt där smitta konstaterats inom de senaste två veckorna. Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken, på väg till och hem från coronatest, på hemresor från riskområden och under karantänstid, ifall det är nödvändigt för en person att röra sig på offentliga platser.

Ett stapeldiagram som visar hur många procent som följer de officiella rekommendationerna (37), hur många som gör mer än rekommenderas (5), hur stor andel som ibland följer rekommendationerna om munskydd (17) och hur stor andel sin aldrig använder munskydd (38).

Män uppger sig använda munskydd i klart mindre utsträckning än kvinnor: 44 procent av männen säger att de inte alls använder munskydd, medan andelen kvinnor som inte gör det är 31 procent.

- Det här torde bero på att kvinnor använder mer kollektivtrafiken och bor oftare i städer än män, uppskattar kundchefen Juho Rahkonen vid Taloustutkimus.

Av dem som är äldre än 65 år använder 54 procent munskydd minst enligt rekommendationerna. Av de yngsta tillfrågade, 15- till 24-åringarna, gör 32 procent det samma.

"Resultatet avspeglar motstridig kommunikation"

Rahkonen tror att kulturella faktorer påverkar användningen av munskydd mer än enskilda myndighetsrekommendationer.

I Finland är vi inte vana att bära munskydd, jämfört exempelvis med många av världens storstäder, där människor bär skydd på grund av luftföroreningar.

– Det har förekommit motstridig information om nyttan kring skydden. Men sedan kom man fram till en rekommendation om munskydd. Det ger åtminstone en bild av att man gör något åt saken, säger Rahkonen.

Men resultaten avspeglar också, enligt honom, den otydliga kommunikationen kring skydden.

- Vi har inte fått ett entydigt budskap av en auktoritet, att munskydden kommer att rädda oss.

Det tror också forskardoktor, psykolog Saara Nolvi vid Åbo universitet.

- För majoriteten av finländarna är det inte lätt att upprätthålla försiktigheten, säger Nolvi.

När pandemin drar ut på tiden återgår en del människor till sina gamla vanor.

- En del påverkas permanent av pandemin. Den får oss att iaktta vår omgivning, om vi ska ta till åtgärder. Det finns mycket individuella skillnader, säger hon.

Var man bor ser ut att ha stor betydelse: om uppgången i smittorna syns i den egna omgivningen, eller inte. Enligt Nolvi är situationen komplicerad för myndigheterna, eftersom en del människor är på alerten bland annat för att pandemin direkt påverkar deras sysselsättning.

- Det är svårt, eftersom en del människor måste påminnas om pandemin, medan en del bör lugnas ner, säger Nolvi.

De som röstar på Sannfinländarna använder munskydd mest sällan

När det kommer till partitillhörighet, visar enkäten att användningen av munskydd är minst bland Sannfinländarnas anhängare. Största delen av dem, 56 procent, svarar att de inte alls använt sig av munskydd.

- Samtidigt är Sannfinländarnas anhängare mest för tvång på munskydd och andra restriktioner. Bland de här personerna finns många män som kör med egna bilar, bor i småhus och inte lever ett urbant liv. Restriktionerna berör inte deras liv i så stor utsträckning, säger Rahkonen.

Majoriteten av personerna som röstar på De Gröna, 50 procent, uppger att de följer rekommendationerna. Många av dem bor i städer och använder exempelvis kollektivtrafik.

Bland SDP-anhängarna förklaras den höga siffran av anhängarnas höga ålder. 46 procent av berättar att de följer rekommendationerna.

Av Centeranhängarna uppger 39 procent att de handlar i enlighet med rekommendationerna, trots att partiet associeras med landsbygden.

- I det avseendet finns det förvånansvärt många munskyddsanvändare bland partianhängarna, påpekar Rahkonen.

42 procent av Centeranhängarna säger att de inte alls använder munskydd. Samlingspartiets anhängare ger liknande resultat: 37 procent följer rekommendationen, 34 procent använder inte alls.

Många anser att munskydd inte behövs i ett glest befolkat Finland

De som inte använder munskydd fick frågan om varför de inte gör det.

Enligt Rahkonen visar svaren att många upplever att munskydd inte är nödvändigt. 27 procent upplevde att Finland är så glest bebott att skydden inte behövs.

Ett stapeldiagram som i procent visar att 27 procent låter bli att använda munskydd för det tycker Finland är så glest bebott, 24 procent att munskydd blir för dyrt, 24 procent att de är överlag är onödiga och 22 procent att munskydden inte ger tillräckligt bra skydd.

Var fjärde, 24 procent, ansåg att skyddsanvändningen skulle bli alltför dyr. 22 procent ansåg att munskydd inte skyddar tillräckligt bra.

Taloustutkimus intervjuade 1 100 personer på beställning av Yle under tiden 19-20.8.2020. Enkäten gjordes som en webbpanel bland finländare som fyllt 15 år. Felmarginalen är 2,5 procent åt vardera hållet.

Texten är en översättning av Yle Uutisets artikel "Yle kysyi: Melkein puolet suomalaisista käyttää kasvomaskia suositusten mukaisesti", skriven av Varpu Kiviranta och översatt av Mikaela Remes samt Petra Thilman

Diskussion om artikeln