Hoppa till huvudinnehåll

Natur

Den biologiska mångfalden i Finland fortsätter minska - konsumtionen och klimatförändringen märks allt mer

Från 2020
Avverkad skog, spår av skogsmaskin syns. Sommar, sol.
Bildtext Skogsbruket är en hörnsten i Finlands näringsliv, men även en stor belastning för den biologiska mångfalden.
Bild: Yle / Pia Santonen

Den biologiska mångfalden i Finland har fortsatt att minska under de senaste tio åren. Det framgår av en omfattande bedömning som gjorts av Finlands miljöcentral (SYKE) och Naturresursinstitutet (Luke).

Enligt rapporten, som på onsdagen överlämnades till miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna), kan den dystra trenden ändå vändas. Det skulle förutsätta att naturens mångfald beaktades i allt beslutsfattande.

Rapporten konstaterar att utvecklingstrenden för Finlands biologiska mångfald fortfarande är vikande. Ser man till antalet hotade arter har denna trend rentav blivit snabbare.

Två viktiga faktorer kan skönjas bakom utvecklingen. Den ena är den ökade konsumtionen, en följd av finländarnas ökade välstånd. Den andra är behovet att för den globala handelns räkning utnyttja vårt lands naturresurser, särskilt skogen.

I utvärderingen utpekas skogsbruket, jordbruket, byggandet, föroreningarna och klimatförändringen som de största belastningarna på den biologiska mångfalden i Finland.

Skogspromenaders hälsoeffekt ska beaktas

Enligt forskargruppen borde det huvudsakliga målet för Finlands nya nationella strategi och handlingsprogram för den biologiska mångfalden (2021–2030) vara övergången till ett ekologiskt hållbart, rättvist samhälle som beaktar de sociala och ekonomiska konsekvenserna av de nödvändiga reformerna.

Exempelvis bör man vid planering av användning av mark- och vattenresurser tillämpa principen om ingen nettoförlust av biologisk mångfald. Den förpliktar till att kompensera för de negativa effekter som naturen åsamkas.

Att röra sig i naturen har positiva effekter på hälsan och välbefinnandet. Det borde beaktas i det förebyggande social- och hälsovårdsarbetet, tycker forskargruppen.

Vidare ska Finland fortsätta det internationella samarbetet som syftar till att trygga den biologiska mångfalden, både inom EU och globalt.

Statsrådets pressmeddelande:
Rapport: Ekologisk övergång krävs för att stoppa förlusten av biologisk mångfald

Diskussion om artikeln