Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Professor Erik Allardt död

Från 2020
En man i kostym och glasögon sitter i en fåtölj i ett vardagsrum.
Bildtext Erik Allardt (Bild från 1993)
Bild: Pekka Sakki / Lehtikuva

Professorn och akademikern Erik Allardt har avlidit i en ålder av 95 år. Han var en av Finlands och Nordens mest framstående samhällsforskare, och hans forskning betydde mycket för samhällspolitikens utveckling i Finland under 1960- och 70-talen.

Allardt somnade in på tisdagseftermiddagen i sviterna av en sjukdomsattack, uppger hans dotter Barbro Allardt Ljunggren för SPT. Han var född den 9 augusti 1925 i Helsingfors, och hade alltså fyllt 95 år för ett par veckor sedan.

Erik Allardt specialiserade sig i sin forskning på bland annat välfärd, politisk radikalism och språkliga minoriteter. Hans doktorsavhandling från 1956 behandlade förhållandet mellan normsystem och skilsmässofrekvens, och kan ses som den moderna sociologins egentliga genombrott i vårt land.

År 1958 tillträdde Allardt professuren i sociologi vid Helsingfors universitet, som han skulle inneha i mer än tre årtionden.

Han var även forskningsprofessor vid Finlands Akademi åren 1970-1980, och 1992-1994 tjänstgjorde han som kansler för Åbo Akademi. År 1995 utnämndes han till akademiker.

Välfärd också annat än materiella faktorer

Ända från början var Erik Allardt mycket internationellt inriktad. Han förmedlade teorier från samhällsforskningen i USA, Skandinavien och Frankrike, och tillämpade metoder från dessa länder för att studera samhällsutvecklingen hos oss.

Sitt internationella genombrott fick han på 1960-talet inom den politiska sociologin, bland annat genom sina rön om den finländska ödemarkskommunismen.

Under sin tid som forskarprofessor förestod Allardt en forskargrupp i komparativ sociologi, som ingående jämförde välfärdssystemen i den nordiska länderna. Mycket uppmärksammat blev forskarnas sätt att betrakta välfärden som en helhet, där utöver de rent materiella faktorerna också värderingar, känslor och tänkesätt räknades in.

Allardt fortsatte med samma komparativa metoder att undersöka de språkliga och etniska minoriteterna i Europa, och kunde bättre än de flesta förutse de senaste årtiondenas etniska konflikter. Enligt honom är gränserna mellan språk- och folkgrupper sociala konstruktioner, grundade på definitioner som förändras över tiden.

Erik Allardt författade ett 20-tal böcker och flera hundra vetenskapliga artilar. Läroboken "Sociologi", skriven tillsammans med Yrjö Littunen, utkom första gången på 1950-talet och har gått ut i åtskilliga upplagor.

Diskussion om artikeln