Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

RFV vill ha fler svar angående den finska servicen på Malmska

Från 2020
Malmska
Bildtext Malmska i Jakobstad.
Bild: Nathalie Lindvall

Regionförvaltningsverket vill ha ytterligare utredningar av hur de finskspråkiga läkartjänsterna fungerar på Malmska i Jakobstad.

Vid årsskiftet krävde RFV att det görs en utredning av hur den finskspråkiga servicen fungerar vid jouren på Malmska.

Efter den första utredningen konstaterade RFV att man beaktat språkaspekterna, men man gav ändå social- och hälsovårdsverket en påminnelse, eftersom patienten inte alltid får service på sitt modersmål.

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad ska under de kommande veckorna leverera en utredning om vilka åtgärder man vidtagit på grund av påminnelsen.

Utreda väntetiden till läkare som kan finska

Men under den här tiden har RFV fått ytterligare anmälningar gällande personalens språkkunskaper.

Och som en följd av det kräver RFV också att man ytterligare utreder om det finns skillnader i väntetid beroende på vilken språkgrupp patienten tillhör.

Under ett par veckor i juli följde man upp hur länge det tog att få en tid till läkare i icke-brådskande fall. Under den första veckan fick man en tid samma dag. Under den andra fick man vänta 3-4 dagar på en läkare som behärskar finska, medan det tog 1-2 dagar att få en tid hos en svenskspråkig.

Språkkurser och binda tvåspråkiga läkare till finska patienter

De åtgärder som social- och hälsovårdsverket tagit och ska ta är ordnandet av språkkurser och att i tidsbokningen reservera två- och finskspråkiga läkare för finskspråkiga patienter.

Dessutom ska man, när man gör upp arbetslistorna, mer än tidigare beakta språkkunskaperna.

Det har under en längre tid varit svårt att hitta tvåspråkiga läkare till Malmska. Således har man varit tvungna att frångå språkkraven och anställa läkare som bara behärskar ett av språken.

Texten är en översättning av Avi haluaa Pietarsaarelta lisää selvityksiä suomenkielisten lääkäripalvelujen toimivuudesta av Sari Vähäsarja. Översatt av Joni Kyheröinen.