Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nämnd: Ingå borde gå med i vattenandelslag

Från 2020
Människa tappar dricksvatten i glas
Bildtext Vattenandelslaget anser att anslutningar av kommunens fastigheter till andelslagets planerade vatten- och avloppsvattennät skulle stöda en hållbar utveckling.
Bild: Mostphotos/ Jerry Bernard

Tekniska nämnden i Ingå tycker att kommunen ska bli medlem i Östra Ingå vattenandelslag. Andelslaget anhåller också om att få arrendera fastigheten Skytts vattentäkt.

Östra Ingå vattenandelslag föreslog i ett brev till Ingå kommun i maj i år att kommunen skulle ansluta sig vattenandelslaget.

Vattenandelslaget planerar att bygga vatten- och avloppsnät i östra Ingå. Till verksamhetsområdet skulle höra bland annat Degerby kyrkby, där kommunen har skola, daghem, och äger fastigheten Rosenberg.

Kommunen har ett slutet system med en uppsamlingstank för avloppsvatten för flera fastigheter. Vattenandelslaget anser att anslutningar av kommunens fastigheter till andelslagets planerade vatten- och avloppsvattennät skulle stöda en hållbar utveckling.

Medlemskapet skulle också ge kommunen en insyn i vattenandelslagets verksamhet.

Nämnden: Vattenförsörjningen har inte skötts enligt bestämmelserna

Tekniska nämnden beslöt den 25 augusti att förorda att kommunen ansluter sig som medlem till Östra Ingå vattenandelslag.

Nämnden anser att vattenförsörjningen på Degerby detaljplaneområde, särskilt för avloppsvattnets del, inte har skötts enligt bestämmelserna i lagen om vattentjänster.

I det här skedet är det inte möjligt att beräkna vad det kommer att kosta kommunen att bygga det planerade nätverket.

Vattenandelslaget vill arrendera vattentäkt av kommunen

Östra Ingå vattenandelslag anhåller också om att få arrendera fastigheten Skytts vattentäkt av Ingå kommun. Arrendetiden skulle vara 25 år.

Tanken är att bygga ett vattentag på fastigheten som i första hand skulle förse vattenandelslagets verksamhetsområden med vatten.

Tekniska nämnden är positiv till detta i ett utlåtande till kommunstyrelsen.

I utlåtandet sägs det att byggandet av ett vattentag på Storsandarnas grundvattenområde är motiverat med tanke på att trygga tillräckligheten av hushållsvatten och med tanke på utvecklingen av vattenförsörjningen i hela kommunen.

Nämnden påpekar också att det enligt vattenförsörjningslagstiftningen är kommunen som i sista hand svarar för att ordna vattenförsörjningen på Degerbys detaljplaneområde.

Kommunen står för vissa kostnader?

Därför anser tekniska nämnden att kommunen borde delta i kostnaderna för att bygga vattentaget. Nämnden föreslår att kommunen skulle stå för kostnaderna för de underjordiska konstruktionerna, det vill säga den egentliga brunnen. Det här beräknas kosta cirka 80 000 euro.

Tekniska nämnden förordar att Storsandarnas grundvattenområde för vattentäkt hyrs ut, men har vissa villkor:

– Kommunen får rätt till överlopps kapacitet

– I dimensioneringen av ledningarna förbereder man sig på utnyttjandet av hela kapaciteten

– Man når en överenskommelse med vattenandelslaget om fördelningen av kostnaderna för planeringen och byggandet av vattentaget

– Arrendetiden fastställs till 25 år, vilket motsvarar anläggningens tekniska livslängd

– Om vattenandelslaget inte tar ibruk vattentaget senast 31.12.2025, förfaller hyresavtalet.

Tekniska nämnden godkände också en tidtabell för arbetet. Tanken är att förslaget på ett vattentag sätt fram till offentligt påseende i oktober-november i år.

Mellan december i år och januari 2021 skulle det sedan godkännas i tekniska nämnden, kommunstyrelsen och fullmäktige.

Diskussion om artikeln