Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Östbanan är billigare och bättre för Borgåborna enligt stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula: "Det är det mest ändamålsenliga alternativet för Borgå"

Från 2020
Uppdaterad 02.10.2020 12:50.
Biljettförsäljning på lokaltåg.
Bildtext Borgå önskar att så många passagerare som möjligt ska stiga på och av i staden om 20 år.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Östbanan ger alltjämt de flesta fördelarna till Borgå. Det väger tyngre än sämjan i regionen när staden ska fatta beslut om vilken tågbana som ska prioriteras.

Stadsstyrelsen i Borgå möts måndagen 31.8. Då tar man ställning till planeringsprojektbolaget för en snabb tågförbindelse österut.

Det mesta talar för att stadsdirektören Jukka-Pekka Ujula kommer att förorda Östbanan framom Kustbanan.

- Tjänsteinnehavarberedningen har kommit fram till att Östbanan, som går från Flygbanan via Borgå till Kouvola, är det mest ändamålsenliga alternativet för Borgå, säger Ujula.

Ujula önskar att man i snabb takt kan börja utreda förutsättningarna för såväl närtågsförbindelse mellan Helsingfors och Borgå som fjärrtågsförbindelse och närtågsförbindelser mellan städer i östra Finland.

Man i mörk kostym talar vid ett podium.
Bildtext Stadsdirektören ser tågleden som en del av hela östra Finlands utveckling, inte bara regionens.
Bild: Antti Kolppo / Yle

- Vi föreslår för stadsstyrelsen att Borgå preliminärt förbinder sig till att delta i grundandet av projektbolaget samt att delta i finansieringen av bolaget, men högst med 10 miljoner euro, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Planeringen av en ny bana österut beräknas ta mellan 6 och 10 år, men Trafikledsverket uppskattar att Östbanen tar mellan 15 och 20 år att bygga i sin helhet innan den är färdig.

Östbanan är mest ändåmålsenlig för Borgå

För Borgås del står nu valet mellan Östbanan och Kustbanan, där den förra beräknas ge staden fler fördelar än den senare.

Enligt Trafikledsverkets utredning skulle Östbanan via Kouvola erbjuda Borgåborna en bättre servicenivå än den östra Kustbanan till Kotka och Luumäki.

Trafikledsverket uppskattar antalet passagerare som skulle resa med Östbanan mellan Borgå och Helsingfors till 13 000 per dygn och 7 700 mellan Borgå och Kouvola.

Kustbanan skulle ha 8 700 passagerare per dygn mellan Borgå och Helsingfors och 4 400 mellan Borgå och Kotka.

karta över visioner på järnvägsförbindelser
Bildtext De röda streckade linjerna visar hur östbanan respektive kustbanan skulle dras.
Bild: Yle/Miro Johansson

På Östbanan skulle fjärrtågens antal vara nästan dubbelt jämfört med den östra Kustbanan. Passagerarmängden skulle vara större och också vägtrafiken skulle minska mer.

Med Östbanan skulle man från Kungsporten i Borgå nå Helsingfors järnvägsstation på 32 minuter. För tillfället tar en bussresa i morgontrafik en aning över en timme.

Planerings- och byggnadskostnaderna för Östbanan är cirka 1,7 miljarder euro, alltså en miljard euro mindre än för den östra Kustbanan.

Kustbanan är det näst bästa alternativet

Staden ser fortfarande Kustbanan som det näst bästa alternativet, eftersom den stöder en utveckling längs kustlinjen, större mängd godstrafik än Östbanan och på lång sikt utökad tågtrafik till S:t Petersburg.

- Borgå deltar ändå med liknande principer också i grundandet av Kustbanan i öst, ifall staten går in för linjedragningen via Lovisa och Kotka till Luumäki.

Ujula menar att man på lång sikt måste kunna utveckla den östra kustbanan från Borgå till Kotka och Luumäki som en del av framtidens nationella och internationella bannätverk

Planeringskostnaderna sträcker sig över 6–10 år

Östbanans planeringskostnader uppskattas vara cirka 70 miljoner euro, av vilka staten står för 36 miljoner euro (51 procent), och kommunerna och andra aktörer står för 34,3 miljoner (49 procent).

Borgå stads andel är inledningsvis 9,8 miljoner euro, vilket är 28,4 procent av städernas gemensamma planeringskostnader. I planeringen av Kustbanan har Borgå ännu inte noterats skilt.

Flygbild över Borgå.
Bildtext Kungsporten ses som den självklara platsen för en ny järnvägsstation. Arkivbild.
Bild: Borgå stad/Johannes Korpijaakko

Elva städer i östra Finland har i början av sommaren meddelat att de är villiga att delta i förhandlingarna om ett projektbolag för Östbanan.

Kustbanans planeringskostnader skulle uppgå till 11 miljoner euro, vilket skulle betyda 54 miljoner euro för kommunerna och andra aktörer.

Fem städer stöder Kustbanan, bland annat Lovisa och Pyttis. Städerna är beredda att lägga ut 39 miljoner euro för planering och bygge.

Östbanan och östra Kustbanan i siffror

  • Östbanan: Flygbanan-Borgå-Kouvola

- 19 fjärrtåg till Borgå per dygn
- 13 000 fjärrtågspassagerare mellan Borgå och Helsingfors per dygn
- Banans planeringskostnader: 70 miljoner euro
- Baninvesteringar: 1,7 miljarder euro

  • Östra Kustbanan: Flygbanan-Borgå-Kotka-Luumäki

- 10 fjärrtåg till Borgå per dygn
- 8 700 fjärrtågspassagerare mellan Borgå och Helsingfors per dygn
- Banans planeringskostnader: 110 miljoner euro
- Baninvesteringar 2,7 miljarder euro

Staten avgör vilken bana som byggs

Kommunikationsministeriet har inlett diskussioner med kommuner om att bilda ett planeringsprojektbolag för en banförbindelse mot öster.

Ministeriet kartlägger nu kommunernas preliminära villighet att vara med och finansiera planeringen av banan och bilda ett projektbolag.

Projektbolagets uppgift ska vara att planera den nya banan och ordna finansieringen så att den kan byggas.

Landskapsutsikt en sommardag genom ett tågfönster.
Bildtext I framtiden ska man kunna pendla mellan Borgå och Helsingfors på 30 minuter.
Bild: Mari Jäntti / Yle

Borgå stad förhandlar nogrannare om finansieringsandelarna när det är klart vilken bana som ska byggas och vilka aktörer som bidrar i projektbolagets kapital.

Det egentliga beslutet om att delta i projektbolaget görs senare av stadsfullmäktige.

- Borgå stad fattar ändå inte beslut om var tågbanan går. Staten fattar beslut om linjedragninen. Den nya banan går i varje fall via Borgå och tågen stannar i Borgå. Det är också anmärkningsvärt att nyttan av både Östbanan och den östra Kustbanan är mångfaldiga jämfört med de förbättringsprojekt som finns för den nuvarande banan via Lahtis, säger Jukka-Pekka Ujula.

Diskussion om artikeln