Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Här hindras näringsämnen från åkrar att rinna ut i Östersjön - vattenskyddsprojekt i Sjundeå och Ingå får fortsättning

Från 2020
Bottendammar vid ett dike, en bäck som leder till en å. Bild tagen med drönare uppifrån. Man ser också tre personer som står nära en konstgjord damm.
Bildtext Jenny Jyrkänkallio -Mikkola, Hanna Westman och Rickard Backman vid en bottendamm.
Bild: Yle / Christoffer Westerlund

Markägarna tog själv initiativ till att bottendammar som ska hindra näringsämnen att flyta ut i havet byggdes på deras mark. Världsnaturfonden WWF kommer att fortsätta med nytt vattenskyddsprojekt i Västnyland.

Miljöorganisationen har just blivit klar med att bygga en lång serie bottendammar i ett åkerdike i Bocks i Sjundeå.

Initiativet till byggprojektet kommer från markägarna, Rickard Backman och Hanna Westman.

- Redan från första början efter generationsväxlingen 2014 har jag sett på Bocksbäcken och fårorna, att det inte ser riktigt bra ut och att man borde göra något, säger Rickard Backman.

Erosionen har varit kraftig, fårorna har flyttat plats flera meter.

- Man såg helt tydligt att kanterna rasade och förde med sig jordmassor, sediment nerför, beskriver Rickard Backman hur det såg ut innan WWF byggprojekt med bottendammar.

Jenny Jyrkänkallio-Mikkol, Rickard Backman och Hanna Westman står på en åker. De ser in i kameran.
Bildtext Tre nöjda vänner av miljöskydd. Från vänster Jenny Jyrkänkallio -Mikkola, Rickard Backman och Hanna Westman.
Bild: Yle / Christoffer Westerlund

I diket har man flera stora stenar i högar och det har placerats ut stenar längs dikets kanter.

Jordmassor har grävts bort, fiberduk har placerats ut, mindre stenar har lagt på på duken och sedan har man lagt ut mera fiberduk och större stenar, mycket förenklat beskrivet.

Det handlar om en serie bottendammar på drygt en halv kilometer.

Målet är att minska på mängden näringsämnen i Sjundeå å, som finns cirka fem kilometer längre bort.

En  konstgjord damm byggd längs ett dike mitt på en åker.
Bildtext En av de bottendammar som byggts vid ett åkerdike i Bocks i Sjundeå.
Bild: Yle / Christoffer Westerlund

Det är alltså WWF som står bakom projektet som går under namnet Vattenskydd 4K.

Med projektet vill miljöorganisationen förbättra vattendragens status i avrinningsområden för Ingå å, Ingarskila å och Sjundeå å samt minska näringsbelastningen på Östersjön.

- Bottendammarna här i Sjundeå är nu färdiga och projektet tar slut i december i år, säger Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, ansvarig för insjöar och åar vid WWF.

Däremot har Världsnaturfonden flera saker kvar på sin lista med förbättringsåtgärder.

- Lyckligtvis fick vi mera pengar av Miljöministeriet till ett nytt projekt som började redan i juli, tillägger Jenny Jyrkänkallio -Mikkola.

Det nya projektet heter Valuta och tar vid där Vattenskydd 4K tar slut.

Markägarna behöver inte betala för bottendammarna

Initiativet till vattenskyddsprojektet i Bocks i Sjundeå kom alltså av markägarna.

- Vi fick sedan hjälp med WWF med planering, pappersexercis och förverkligande. Det har varit väldigt enkelt för vår del. Vi har inte förlorat något på det, tvärtom, säger Hanna Westman.

Det är inte billigt att bygga bottendammar. Jenny Jyrkänkallio -Mikkola säger att det kostar runt 10 000 euro.

Markägarna betalar ingenting och Jenny Jyrkänkallio-Mikkola säger att det är väldigt få markägare som skulle ha råd att satsa så mycket.

Nu är det då Miljöministeriet som har beviljat pengarna. Vattenskyddsprojektet i Ingå och Sjundeå har haft en budget på totalt 400 000.

WWF hoppas på fler bottendammar

Insjöexpert Jenny Jyrkänkallio -Mikkola hoppas att fler markägare vill delta i det fortsatta vattenskyddsprojektet.

- Vi har bland annat byggt fem våtmarker, använt flera markförbättringsmedel och nu de här bottendammarna. Vi hoppas vi får flera på hela avrinningsområdet, säger Jenny Jyrkänkallio -Mikkola.

Hon säger att markägarna varit väldigt välvilligt inställda till WWF:s vattenskyddsprojekt.

Drönarbild av en bottendam som byggts för att skydda jordmassor från att rinna ner i diken och vidare i åar och Östersjön.
Bildtext Så här ser en av bottendammarna ut ur fågelperspektiv.
Bild: Yle / Christoffer Westerlund

Markägarna Hanna Westman och Rickard Backman ser det hela också som ett projekt alla parter vinner på.

- Mindre näringsämnen borde läcka ut och det borde hela tiden finnas lite vatten, inte för mycket och inte för lite, säger Hanna Westman.

- Det är betydligt lättare att göra en liten insats i ett litet vattenflöde som sedan leder till stor förändring i slutändan, säger Rickard Backman.

Han tillägger att det blir betydligt svårare och dyrare att åtgärda problemen vid havsmynningen.

Artikeln baserar sig på en intervju gjord av Bubi Asplund