Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Elever får inte tvingas till att sjunga psalmer" - JO tog ställning till klagomål om Esboskola

Från 2020
Psalmböcker.
Bildtext Det var första gången som Justitieombudsmannen tog ställning till om andlig repertoar i musikklasser bryter mot religionsfriheten.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Justitieombudsmannen tog för första gången ställning till om skolan bryter mot religionsfriheten då elever måste framföra andlig musik på musikklasser. Ateistföreningen Uskonnottomat Suomessa klagade om skolors agerande i Esbo, Tusby och Kuopio. JO ansåg inte att städerna och skolorna agerat lagstridigt, men betonade att elevernas åsikter borde beaktas då skolan samarbetar med kyrkan.

En skola i Esbo hade krävt av musikklassens elever att de framför kristen musik i julkyrkan.

Julkyrkan var också obligatorisk för alla elever, ifall inte deras vårdnadshavare i början av läsåret sagt att barnet inte deltar i religiösa evenemang.

Utöver det höll en lokal församling morgonsamling flera gånger om året över skolans centralradio. Under den tiden erbjöds inget tyst utrymme för de elever som inte ville lyssna.

En församling hade också kommit till skolan och berättat om församlingens skriftskoleläger under rasterna.

Elever som sökte till musikklassen fick veta om att de skulle uppträda i julkyrkan, skriver Esbo stad och skolans rektor i sina svar till JO.

De skriver också att ingen elev hade klagat över att vara med i konserten, och menade att julkonserten i kyrkan inte entydigt kunde ses som en religiös aktivitet.

Skolan hade kommit överens med församlingen om att morgonsamlingarna inte skulle innehålla religionsutövande som till exempel bön, utan skulle vara "allmänhumanistiska".

Det var heller inte obligatoriskt för eleverna att ta emot information om församlingens skriftskoleläger.

JO: Bryter inte mot lagen

De två andra klagomålen handlade om liknande situationer i skolor i Kuopio och Tusby.

Det är första gången som JO tar ställning till frågan om andlig musik i musikklassers repertoar bryter mot religionsfriheten.

Det är också första gången som JO behandlar hur barnens egna religionsfrihet förverkligas i skolan.

JO ansåg inte att skolorna och kommunerna brutit mot lagen.

Däremot kom JO med en så kallad vägledande uppfattning i fallen.

Det är rätt entydigt att julkyrkan kan ses som ett religiöst evenemang - men det är mer komplicerat att avgöra om en julkonsert med kristna sånger i en kyrkan kan anses vara det, skriver JO.

Alla stunder där elever möter och bekantar sig med religioner och deras traditioner i skolan kan inte ses som tvång, skriver JO.

Men om eleverna och deras vårdnadshavare är oroliga för att man bryter mot deras friheter och rättigheter så är det på sin plats att skolan försöker hitta en lösning där dessa rättigheter och friheter förverkligas så bra som möjligt.

Elever får inte tvingas till att sjunga psalmer, skriver JO.

JO menar också att då skolor gör samarbetsavtal med församlingar borde elevernas åsikter beaktas.

JO skriver att skolorna borde informera bättre om dylika frågor till hemmen, i syfte att främja religions- och samvetsfriheten i skolan.