Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå vill inte lätta på dagisavgiften för familjer som rest i riskländer – rättslärd anser att förslaget är diskriminerande

Från 2020
En lastbil i plast.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Familjer som rest till riskländer ska enligt ett förslag från bildnings- och välfärdsnämnden i Ingå inte befrias från daghemsavgifter trots att de hamnat i karantän. En rättslärd som Yle Uutiset har talat med anser att förslaget är diskriminerande.

Bildnings- och välfärdsnämnden i Ingå föreslår att den som hamnat i självförvållad karantän inte befrias från dagisavgifter.

Nämnden behandlade frågan på sitt möte på onsdag (26.8). De föreslår att barn som hamnat i karantän på grund av coronapandemin befrias från dagvårdsavgifter.

Men på mötet lade nämnden till att det här inte gäller om karantänen är självförvållad.

Enligt nämnden är karantänen självförvållad om någon ur familjen eller hela familjen har rest till någon av länderna på regeringens begränsningslista.

Enligt THL:s rekommendationer på en trafikljusmodell borde man efter att ha kommit hem från länder som är orange eller röda vara 14 dagar i karantän.

Om hela familjen är två veckor i karantän måste Ingåborna betala barnens dagisavgifter för den tiden, föreslår bildnings- och välfärdsnämnden.

Bildningschef: Vi får sätta upp villkor

Ingå kommunstyrelse behandlar troligen förslaget på sitt möte i mitten av september, säger bildningschef Merja Olkinuora.

– Utgångspunkten är att vi inte skulle behöva ge en möjlighet att befrias från dagvårdsavgifterna. Ingen lag förpliktigar oss till det, och om vi ger chansen att befrias från avgifterna får vi sätta upp villkoren, säger Olkinuora.

Hur kan man övervaka vilken familjs medlemmar har varit i riskländer?

– Det kan vi förstås inte veta. Föräldrarna ska själv berätta om det, det här fungerar på basis av förtroende, säger Olkinuora.

Rättslärd övertygas inte av förslaget

Pauli Rautiainen är biträdande professor i offentlig rätt vid Tammerfors universitet. Han förhåller sig kritiskt till förslaget.

– Det finns inga juridiska argument till det här om man inte kan ge fler motiveringar.

– Undervisnings- och kulturministeriet har rekommenderat att befria personer från småbarnspedagogikens kundavgifter. Den här paragrafen får emellertid inte användas på ett diskriminerande sätt. Det här verkar som att man diskriminerar personer som rest till riskländer, säger Rautiainen.

Pauli Rautiainen / perustuslakiasiantuntija / tartuntatautipäiväraha / Helsinki 21.08.2020
Bildtext Biträdande professor i offentlig rätt Pauli Rautiainen säger att vad som helst kan dyka upp i juridiska diskussioner kring coronaviruset.
Bild: Jouni Immonen / Yle

Enligt Rautiainen känner Finlands lagstiftning inte till begreppet resa till ett riskland och till kommunalpolitiska beslutsfattares prövningsrätt hör överhuvudtaget inte en jämförelse av det här slaget.

– Ur lagstiftningens synvinkel går det här att jämföra med att vi skulle begränsa förmåner för dem som har riskfyllda hobbyer som fotboll, säger Rautiainen.

Rautiainen anser att förslaget leder till att de som berörs tydligt blir ojämlikt behandlade.

– Så till vida har de rätt, att kommunen inte måste befria invånarna från avgifterna. Men när de beslutat om att befria en del från dagvårdsavgifter kan de inte i samma veva behandla människor på ett diskriminerande sätt.

– Det är lagstiftare som ska överväga om det är godtagbart att göra de här valen. För att sätta människor i olika position behövs ett godtagbart argument, förklarar Rautiainen.

Ett problem med förslaget är att barnen får lida ekonomiskt av föräldrarnas val.

– Barnet har inte gjort de här valen. Det är emot barnets rättigheter att det bestraffas på grund av föräldrarnas handlingar, säger Rautiainen.

Artikeln baserar sig på Jos perhe päätyy karanteeniin käytyään riskimaassa, päiväkotimaksua ei haluta hyvittää Inkoossa – lainoppinut pitää lautakunnan esitystä syrjivänä skriven av Veikko Eromäki.

På andra språk

Diskussion om artikeln