Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

En meter mellan åskådarna på evenemang i Sverige – förslaget kan göra det möjligt att höja publikbegränsningen

Från 2020
Tom läktare, många röda stolar.
Bildtext Alla stolar fylls inte ens om de nya begränsningarna träder i kraft.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Det ser ut att bli möjligt för publikevenemang i Sverige att ta in högst 500 personer. Nu ligger gränsen vid 50.

Det har varit glest på läktarna och i salongerna i Sverige, precis som på många andra håll under coronapandemin.

Men nu verkar Folkhälsomyndigheten (FHM) och den svenska regeringen vara eniga om att det är möjligt att tillåta så många som 500 personer att samlas på ett och samma ställe.

Ett krav för det här är att alla i publiken ska ha anvisade sittplatser och de måste sitta minst en meter ifrån varandra.

FHM tillägger att det kan behövas undantag till regeln, till exempel gällande barn eller funktionshindrade.

I längden kan det vara ohållbart att motivera att endast 50 åskådare skulle få närvara vid ett evenemang.

Också resor till och från evenemang måste ses över

FHM skriver i sin motivering att det är en långtgående inskränkning av den grundlagsreglerade mötes- och demonstrationsfriheten att hålla begränsningen vid 50 personer.

Begränsningen har varit effektiv för att skydda mot smittor, men den får ändå inte användas om det inte finns ett tydligt behov.

Folkhälsomyndigheten påpekar att publikevenemang inte enbart betyder en höjd smittorisk mellan åskådarna, utan även under resan till och från evenemanget.

Ju fler åskådare, desto fler resor.

Därför anser FHM att arrangörer måste ordna så att resorna kan ske på ett säkert sätt med tanke på coronaläget.

Ord byts ut mot ord

Om allt går bra finns det en möjlighet att öppna för ännu fler personer på olika tillställningar.

FHM påpekar att man noga måste följa med epidemiläget när man bedömer om publikbegränsningarna fungerar eller om de ska ändras.

FHM vill samtidigt lappa ett kryphål. Med den tidigare begränsningen om 50 deltagare kunde ordet deltagare tolkas som publik. Det betyder att ett betydligt större antal än 50 personer har kunnat samlas.

Med den nya begränsningen vill FHM i stället ha ordet personer, på så vis räknas även till exempel idrottsutövare eller scenpersonal med i siffran.

Diskussion om artikeln