Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Dekanus Fritjof Sahlström: "Bilden av hur en lärare ska vara riskerar bli skev"

Från 2020
Uppdaterad 29.08.2020 10:07.
Glasögonprydd herreman framför tegelfasad.
Bildtext Fritjof Sahlström, dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
Bild: Yle/Filip Stén

Endast två av 35 nya studerande inom specialpedagogiken på Åbo Akademi i Vasa är män. Dekanus Fritjof Sahlström säger att utbildningarna i Finland är tydligt uppdelade i manliga och kvinnliga.

Endast en av männen, Dennis Grönroos, är på plats nu i höst. Den andra är frånvaroanmäld.

Dekanus Fritjof Sahlström, brukar det se ut så här?

- Ungefär 15 procent av fakultetens studerande är män. Vi har under en längre tid haft överväldigande kvinnliga studerande. Det varierar lite från år till år. En av 35 är nog ett undantag, säger Sahlström.

Få män söker, få kommer in

Få män söker till de pedagogiska utbildningarna och således är det också få män som kommer in.

Sahlström ser det som ett problem.

- Absolut. Vi skulle gärna se att våra utbildningar i så stor utsträckning som möjligt representerar alla grupper som finns i samhället. Man tänker på skolan och betydelsen av att barn och unga får möta lärare av bägge könen.

Kvoter är inte ett alternativ

Enligt Sahlström kan man från universitetets håll uppmuntra fler män att söka.

- Kvoter kan man inte ha. Det skulle inte vara rättvist, mot kvinnorna heller. Alla är välkomna att söka på samma villkor och vi beaktar inte kön, ålder eller annat.

Om man då ser på specialpedagogiken. Vad går skoleleverna miste om när det inte finns manliga speciallärare?

- Svårt att säga något konkret. Alla människor är ju mycket mera än sitt kön. Men det man kan säga, är att man går miste om möjligheten till förebilder.

- Bilden av hur man ska vara för att vara en lärare riskerar att bli skev, utvecklar Sahlström.

Det blir en ond cirkel? Unga pojkar ser kvinnliga lärare och tänker "Jaha, det där ska alltså jag inte bli när jag blir stor"?

- Så är det. Och Finlands utbildningar hör till de könsmässigt mest snedfördelade. Sett till högre utbildning har inga andra nordiska länder en så tydlig uppdelning mellan män och kvinnor. Vård och utbildning domineras starkt av kvinnor, medan ingenjörsutbildningar domineras av män.

Sahlström påpekar dock att Åbo Akademi har fler manliga studerande inom pedagogiken än vad många andra finländska universitet har.

- Så även om vi är långt ifrån vad vi är nöjda med, så är läget bättre än vad det kunde vara.

Diskussion om artikeln