Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lintilä till Yle: Coronastöden till företag kan få fortsättning - 200 miljoner av stöden ännu outnyttjade

Från 2020
Personer går i trappor på Borgbacken, med ett pariserhjul i bakgrunden.
Bildtext Stiftelsen Barnens dag, som upprätthåller Borgbackens nöjespark i Helsingfors, beviljades 500 000 euro i kostnadsstöd.
Bild: Lehtikuva

Enligt företagarorganisationerna kommer största delen av kostnadsstöden till företag att förbli outnyttjade eftersom stödkriterierna varit för strikta.

Deadline för kostnadsstöden som Statskontoret delar ut är på måndag. Det är en pott på 300 miljoner i allmänna kostnadsstöd, som man inte behöver betala tillbaka.

Men redan nu står det klart att en stor del av anslagen kommer att förbli oanvända.

- Kring 200 miljoner euro kommer inte att utnyttjas, säger divisionschef Jyri Tapper på Statskontoret.

Omkring 1 100 företag har ansökt om kostnadsstöd. Största delen av ansökningarna har lämnats in av företag som anställer färre än 10 personer. Omkring 3 000 företag har beviljats stöd.

Av de anslagna 300 miljonerna har man hittills använt omkring 100 miljoner euro.

Intresseorganisationer klandrar kriterierna

Tapper är förvånad över det anspråkslösa antalet ansökningar, särskilt om man jämför antalet med de 60 000 ansökningar som skickades till NTM-centralerna och Business Finland. Också antalet företag som beviljades stöd blev slutligen litet.

Företagarna i Finland anser att det är kriterierna som ligger bakom både antalet sökande och beviljade stöd.

- En orsak är att situationen för många företag blivit bättre under sommaren efter att man luckrat upp restriktioner och efterfrågan ökat. En annan orsak är att kriterierna är för strikta och att många därför låter bli att söka stöd, säger Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland.

Också Finlands näringsliv EK kritiserar kriterierna och i synnerhet branschindelningen, där de företag som kände av coronakrisens effekter först efter våren inte beaktades.

- Man kan säga att den här eftercykliska sidan har fallit bort helt och hållet från kostnadsstöden, säger företagschef Jouni Hakala på EK.

“Pengarna behövs”

Företagarorganisationerna önskar att kostnadsstöden skulle fortsätta, i synnerhet med tanke på att en så stor del av anslagen blev oanvända.

- Lagstiftningen som gäller kostnadsstöden måste formas om så att man kan fortsätta dela ut stöd och också beakta sådana branscher som drabbats först efter våren. Alla prognoser visar att vi på hösten kommer att ha svårigheter när det gäller export, säger Hakala.

- Den andra coronavågen hotar bli värre och den kan ha väldigt stora effekter för företagen och för hela nationalekonomin. Man måste vara redo att lansera kostnadsstödet på nytt i en reviderad form till exempel från november framåt. Det gäller att reservera pengar för detta, säger Pentikäinen.

Samtidigt borde man omforma kriterierna enligt Pentikäinen så att de jämförbara månaderna breddas till mars-oktober och att gränsen för minimistödet sänks och maximistödet höjs.

Med de nuvarande reglerna fick största delen av ansökningarna avslag eftersom stödsumman skulle ha blivit under 2 000 euro. Enligt lagen är det minsta möjliga stödet som beviljas 2 000 euro. Den övre gränsen är 500 000 euro.

En förutsättning för att få stöd har också varit att företaget måste höra till vissa utvalda branscher och att företagets omsättning ska ha minskat med över 30 procent jämfört med referensperioden. Företagets omsättning ska också ha överstigit 20 000 euro under referensperioden.

Mika Lintilä pratar med pressen. Han är fotograferad utomhus i en mörk kostym.
Bildtext Enligt näringsminister Mika Lintilä (C) är beslut om coronastödens framtid att vänta i september.
Bild: Arttu Timonen / Yle

Nytt stöd övervägs

Näringsminister Mika Lintilä (C) är på samma linje med företagarorganisationerna om att det finns behov för en fortsättning av eller för ett nytt kostnadsstöd.

- Vi analyserar just nu tillsammans med Finansministeriet det här kostnadsstödet och ser på hur man ansökt och beviljat stöd. Vi utvärderar också de kriterier som funnits. Min farhåga är att vi måste förlänga det här eftersom situationen är väldigt krävande för företagen, säger Lintilä.

Men det är fråga om mer än en formalitet.

- Branscherna är en central fråga, liksom den undre gränsen. Att ändra på kriterierna kräver lagändringar, det vill säga riksdagsbehandling. Om vi fortsätter med de nuvarande kriterierna kan vi införa stödet med en förordning. Men allt det här beror fortfarande på vår utvärdering, säger Lintilä.

Men slutsatser om hur kostnadsstöden kommer att fortsätta är att vänta inom kort.

- Under september månad, säger Lintilä.

Artikeln är en översättning av Yle uutisets artikel Lintilä Ylelle: Yritysten kustannustuen jatkoa harkitaan – Yrityksille varatusta 300 miljoonasta 200 miljoonaa jakamatta ja aika loppuu maanantaina skriven av Minna Pantzar. Artikeln är översatt av Sara Sundman.