Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Extremt långa köer ställvis att vänta inom tandvården i höst – i de värst drabbade landskapen väntar tusentals patienter: "Den värsta kris vi haft på flera årtionden"

Från 2020
Tandläkare och tandskötare bär munskydd och visir då de jobbar med en patient.
Bildtext Tomas Pått och Janika Kivelä tar emot patienter till tandvården i Karleby. Skyddsutrustningen är en nödvändig säkerhetsåtgärd under den pågående coronapandemin.
Bild: Kalle Niskala / Yle

Nu råder något av en kris inom den offentliga tandvården. Både i Österbotten och i Mellersta Österbotten kommer man att behöva köpa in extra händer eller ty sig till den privata tandvården för att korta i köerna. Denna vecka väntas nya riktlinjer från statligt håll.

Under den kommande hösten kan man på många håll i landet räkna med att få vänta länge på tandvård.

De anvisningar som nu gäller för hur tandvården ska ske under den pågående coronapandemin gör att det är svårt för tandvården att hinna i kapp med det arbete som ohjälpligt hopade sig under våren.

Social- och hälsovårdsministeriet har utlovat uppdaterade anvisningar som i någon mån ska kunna lindra kommunernas börda.

Denna vecka kommer de nya anvisningarna, berättar Merja Auero som är medicinalråd vid Social- och hälsovårdsministeriet.

– Vi kommer att lätta en aning på några av restriktionerna, men andra kommer att gälla fortfarande, säger Auero.

Under våren utgick man ifrån att det fanns en överväldigande risk för att coronasmitta skulle spridas på tandläkarmottagningarna. Men så har inte blivit fallet, konstaterar Auero.

Därmed behöver man inte vara lika strikt vad gäller exempelvis aerosoler längre, vilket betyder att tandvården igen får börja använda mer effektiva borrar.

Effektivare redskap innebär både snabbare arbetsprocesser och bättre vårdresultat.

"Hur klarar vi det här?"

Möjligheten att jobba effektivare kommer verkligen att behövas i en del kommuner.

I landskapet Mellersta Österbotten har pandemin skapat rekordlånga köer till tandvården. Det handlar om en vårdkö på flera tusen patienter, berättar Martti Lilja som är ledande övertandläkare inom vårdsamkommunen Soite.

– Vi håller på att glida in i den värsta kris som vi haft inom tandvården på flera årtionden. Vårdgarantin håller inte och vi måste noggrant tänka igenom hur vi bäst löser det här, säger Lilja.

Mansperson i ljusblå tröja och glasögon tittar leende in i kameran.
Bildtext Martti Lilja är ledande övertandläkare inom vårdsamkommunen Soite. Han har inte sett en så allvarlig kösituation på årtionden.
Bild: Kalle Niskala / Yle

Med den personalstyrka man har för tillfället går det inte att åtgärda de långa köerna.

– Vi kommer att behöva hyra in arbetskraft eller köpa tjänster från den privata tandvården. Dessutom är nog vår egen personal så illa tvungen att jobba övertid, säger Lilja.

Behöver anställa två nya tandläkare direkt

I Jakobstadsregionen är situationen inte fullt lika allvarlig som bland kommunerna i grannlandskapet.

Ledande tandläkare Juhani Salparanta vittnar ändå om en kaotisk vår, då man kraftigt tvingades minska på antalet patientbesök.

– Det var massor som var oklart. Vi visste inte hur långt skyddsutrustningen räcker, vilka patienter ska vi ta emot eller om vi borde organisera en skild mottagning för coronapatienter som behöver tandvård om smittspridningen blir omfattande också i vårt område, säger Salparanta.

Arbetet har enligt Salparanta blivit betydligt långsammare - inte bara på grund av gällande anvisningar om hur vården ska ske - utan också därför att man ringer upp alla patienter före besöket på tandvården.

– Vi kollar upp att ingen kommer till oss om den är sjuk.

Mansperson i läkarbeklädnad sitter i kontorsrum.
Bildtext Juhani Salparanta är ledande tandläkare i Jakobstadsregionen, där man just nu söker två nya tandläkare för att kunna ta sig an den långa vårdkön.
Bild: YLE/ Kjell Vikman

Samtidigt minskade den privata sektorn också mycket på sin verksamhet, berättar Salparanta. Resultatet är detsamma som i andra kommuner; långa köer.

– Vår senaste rapport är från den 19 augusti. Då stod 1 132 personer i kö. Av dem har 488 köat i mer än sex månader. Så det kommer att bli en stor utmaning att klara detta.

Salparanta betonar ändå att alla som behövt akutvård har fått det, också under våren och sommaren.

Över ett års kö också i Vasa

Jakobstads- och Karlebyregionen är inte ensamma med sin köproblematik.

Nästan lika hög uppförsbacke gäller för tandvården i Vasa stad, där cirka 1 600 vuxna väntar på att bli kontaktade för att få en mottagningstid.

Vi får inte allt arbete gjort med nuvarande resurser. Vi kommer att få jobba extra eller ta in hyrläkare.

― Katri Palo

Med nuvarande personalstyrka skulle det räcka över ett år att åtgärda kön. Det är dessutom förutsatt att coronaläget inte förvärras, berättar ledande övertandläkare Katri Palo.

Enligt Palo är siktet därför inställt på att ta in fler tandläkare.

– Vi får inte allt arbete gjort med nuvarande resurser. Vi kommer att få jobba extra eller ta in hyrläkare.

Köerna växer – trots att man börjat på

I såväl Österbotten som i Mellersta Österbotten har man alltså kavlat upp ärmarna och börjat jobba för att korta i köerna.

Dessvärre blir köerna ändå hela tiden längre, berättar Martti Lilja i vårdsamkommunen Soite.

– Vi tvingas ta in färre patienter än normalt per arbetsdag, eftersom ett patientbesök tar längre tid än normalt.

Enligt Lilja är de gällande rekommendationerna för hur tandvården ska utföras både nyttiga och bra, men samtidigt är det tidskrävande för personalen att klä på och av all skyddsutrustning enligt anvisningarna.

– Besöken räcker längre också därför att vi åtgärdar fler saker hos patienterna än normalt under ett besök, säger Lilja.

Medicinalrådet Merja Auero är väl medveten om situationen och påpekar att regeringen har för avsikt att hjälpa. Ekonomiskt stöd kommer att kanaliseras till kommunerna för att vårdköerna ska kunna åtgärdas.

Av alla sektorer inom vården var det tandvården som under vårens coronavåg tvingades minska mest på patientmottagningen. Nationellt minskade patientmottagningen inom tandvården med mellan 30 och 50 procent.

Tuffa prioriteringar måste göras

Tyvärr är läget sådant att man tvingas prioritera mellan patienterna och alla som önskar tandvård kommer inte genast att få det, säger Martti Lilja inför hösten i Mellersta Österbotten.

– Vi tvingas nu göra noggranna avvägningar kring hur vi använder vår dyrbara tid. Det hjälper inte att kommunernas ekonomiska situation är allt annat än god. Att åtgärda vårdköerna kan räcka mycket länge hos oss, i värsta fall två år.

Lilja är orolig för patienternas hälsa. Redan under sommaren kunde man se att allt fler kom till tandvården med stora problem.

Tomas Pått, som är tandläkare vid tandvårdsmottagningen på Karleby huvudhälsostation, har sett utvecklingen i praktiken.

– Då det dröjer längre innan man får vård blir problemen alltid värre. Det leder i sin tur till att vi oftare behöver utföra större och dyrare ingrepp, säger Pått.

Tandläkare och tandskötare bär munskydd och visir då de jobbar med en patient.
Bildtext De långa köerna stressar, medger tandläkare Tomas Pått. På sex veckor borde man klara av att ge vård åt 350 patienter. Kösituationen leder också till att många kommer till vård först när problemen med munhälsan är så allvarliga att de kräver stora åtgärder.
Bild: Kalle Niskala / Yle

Just nu jobbar man under hårt tryck, bekräftar Pått.

– Nu borde vi kalla hit 350 patienter och sköta dem på sex veckor. Man har ständigt vårdkön i tankarna och det stressar, medger han.

Till de patienter som nu tvingas vänta länge hör de som är i behov av kirurgiska ingrepp eller andra krävande åtgärder. Också vården av småbarn och skolelever drar ut på tiden.

Allt som allt har man inom tandvården i vårdsamkommunen Soite i år tagit emot 5000 färre patienter än normalt. Antalet är anmärkningsvärt, konstaterar Martti Lilja.

– Dessutom måste vi hela tiden beakta att coronaläget kan försämras.

Borsta tänderna och sluta småäta

Ledande tandläkare i Jakobstadsregionen Juhani Salparanta påpekar att det nu om någonsin är viktigt att förebygga karies och andra problem.

– Om alla tar ansvar för sin egen hälsa och sina nära och käras hälsa så hjälper det, säger Salparanta.

Det handlar om grundläggande tandhygien.

– Borsta tänderna riktigt noggrant både morgon och kväll. Och försök undvika småätande mellan måltiderna. Jag vet att det är svårt, alla vet vi att det är svårt, men försök hoppa över alla snacks.

Denna text är en bearbetning av artikeln Hammashoidossa odotettavissa syksyllä valtavat jonot – kriisimaakunnassa huolettaa edessä oleva tuhansien potilaiden suma: "Pahin tilanne vuosikymmeniin" skriven av Iina Kluukeri och Päivi Rautanen vid Yle Pohjanmaa och Yle Kokkola. Översättning, ytterligare intervju och text av Moa Mattfolk, Yle Österbotten.

Diskussion om artikeln