Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Skippa tankarna på aktiebolag - hyresgästerna vill köpa fastigheterna vid ån i Ingå kyrkby

Från 2020
Veterinärhuset på Åliden i Ingå kyrkby.
Bildtext Veterinärmottagningen är en av de Ålidenfastigheter som kommunen vill sälja. Det är mera fel i konstruktionerna än beräknat, så priset har sjunkit.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ingå kommun borde sälja fastigheterna på området Åliden genom separata affärer. Ett fastighetsaktiebolag blir för krångligt.

Åliden finns längs ån i Ingå kyrkby. På området finns det så kallade laserhuset, ett småhus och en veterinärmottagning som Ingå kommun vill sälja.

Fullmäktige har beslutat att det ska skapas ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag, men den tanken har skippats i beredningen till kvällens kommunstyrelsemöte (31.8).

Ett småhus på Åliden i Ingå kyrkby me en röd bod längs ån.
Bildtext Det finns ett småhus bland Ålidenfastigheterna.
Bild: Marica Hildén / Yle

Förslaget till kommunstyrelsen är att styrelsen föreslår fullmäktige att ompröva sitt beslut från 2017 och inte grunda ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag.

Nu heter det att ett bolag skulle vara litet utmanande och kanske delvis vara en onödig konstruktion.

Då arbetet med att komma på hur fastigheterna ska säljas framskred under sommarens lopp så kom man i stället fram till att de kunde säljas direkt till dem som nu har hyresavtal för husen, eller till andra intresserade.

En vit träbyggnad med grönt tak i Ingå kyrkby som kallas laserhuset.
Bildtext Det så kallade laserhuset är i så stort behov av reparationer så priset för det är bara 20 000 euro.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det visade sig att alla hyresgäster vill köpa de fastigheter de nu hyr.

Arrendetiden för marken föreslås bli 40 år, eller till den 31 december 2060. Husen säljs till marknadspris och kan därför i första hand säljas till dem som nu hyr byggnaderna.

En värdering av husen har gjorts och småhuset föreslås säljas för 125 000 euro, det så kallade laserhuset för 20 000 euro och veterinärhuset för 72 000 euro.

Små röda bodar längs ån i Ingå kyrkby.
Bildtext Magasinen längs ån förblir i kommunens ägo.
Bild: Marica Hildén / Yle

Priset för veterinärhuset var först 80 000 euro, men hyresgästen har låtit konditionsgranska huset och där finns mera fel i konstruktionerna än kommunen var medveten om. Därför föreslås ett lägre pris.

Tomtarrendet för laserhuset föreslås vara 2 000 euro per år, 1 000 euro per år för småhuset och 2 500 euro för veterinärhuset.

Diskussion om artikeln