Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Veikkaus intäkter minskar — ett hårt slag mot organisationer som hjälper barnfamiljer och personer med funktionsvariationer

Från 2020
Ett litet barn sitter i en gunga. Barnet är fotograferat så att ansiktet inte syns och hen har en keps med Angry Birdsfigurer på sig. En hand rör barnet i ryggen så att barnet får fart i gungan.
Bildtext Många organisationer inom tredje sektorn, såsom Mannerheims barnskyddsförbund hjälper barnfamiljer på olika sätt.
Bild: Silja Viitala / Yle

Budgetförslaget som Finansministeriet presenterade för några veckor sedan kom som en chock för många organisationer inom social- och hälsovård. En stor del av den tredje sektorns verksamhet bekostas av intäkterna från det statliga spelbolaget Veikkaus, och eftersom bolagets intäkter har minskat minskar även bidragen.

Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare för intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland (FDUV), säger att man redan länge har varit orolig för hur det ska gå med finansieringen som kommer via Veikkaus.

- Vi har ju varit medvetna om att Veikkaus intäkter minskar, eftersom man har försökt minska på spelberoendet och till exempel plockat bort maskiner från matbutiker. Men en så här stor sänkning av bidraget kommer nog som en chock för många organisationer.

Lisbeth Hemgård
Bildtext Arkivbild. Lisbeth Hemgård.
Bild: FDUV/Sofia Jernström

FDUV jobbar med allt från att organisera utbildning och seminarier till att anordna stödtjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Då bidragen minskar kan det leda till att även verksamheten måste bantas ner.

- Vår verksamhet är kompletterande till den offentliga. Då vi märker att det är en tjänst som saknas och som behövs så försöker vi ordna det. Men om vi inte har lika mycket pengar så går det inte att ha en lika omfattande verksamhet. Även om finansieringen kommer från många källor, så står Veikkaus-bidraget för över 50 procent av den totala finansieringen.

"Personalen är den största utgiften"

Janina Andersson, verksamhetsledare vid Mannerheims barnskyddsförbund i Egentliga Finland, säger även hon att en stor nedskärning i bidragen kan ha långtgående konsekvenser för deras verksamhet.

- Man föreslår att bidragen till organisationerna ska skäras ner med 127 miljoner, det vill säga en tredjedel. Det kan också betyda en personalminskning med en tredjedel. För oss är det personalen som är den största utgiften, eftersom vi hjälper människor.

En kvinna med långt, blont lockigt hår står vänd mot kameran och ler. Hon står på verandan av ett gult trähus, och bakom henne syns buskar och träd.
Bildtext Janina Andersson.
Bild: Maj Lundström / Yle

Mannerheims barnskyddsförbund ordnar exempelvis utbildning av stödpersoner för familjer och barn och har även ett stort forum på Facebook där mammor kan ställa frågor och sedan få hjälp av förbundets anställda. Frågorna som kommer in kan handla om allt från hur man ska göra om partnern slår en till hur man behandlar sitt barn på rätt sätt, eller hur man ska gå till väga om man har tankar om självmord.

- Det är sällan man lägger märke till hur otroligt nätverk vi har i Finland innan man själv behöver det, säger Andersson.

Andersson säger att det är små saker som kan göra en stor skillnad för de människor som de arbetar med.

Jag fick höra en berättelse om en mamma som hade fått sin enda vän via vårt familjecafé. Hon hade tidigare varit alkoholiserad och uppmanades att säga upp kontakten med alla från sitt tidigare liv för att inte falla tillbaka i missbruket. På vägen till vårt familjecafé träffade hon en annan mamma med barn i samma ålder på bussen, och de blev goda vänner. Det är just sådant här som tredje sektorn kan bidra med.

"Det är också en demokratifråga"

Även Hemgård säger att bidragen från Veikkaus är väldigt viktiga för att FDUV ska kunna erbjuda sina medlemmar de tjänster de behöver. Exempelvis finansieras föreningens arbete för att påverka olika frågor med bidrag från Veikkaus.

- Vi försöker påverka kommuner och ministerier så att lagstiftningen och tjänsterna är så bra som möjligt. Om vi inte kan bevaka medlemmarnas intressen, så kan det här ha allvarliga konsekvenser för vår målgrupp. Det är vår uppgift att se till att de får sin röst hörd, det är också en demokratifråga.

Hemgård hoppas att regeringen har organisationernas framtid i åtanke när den slutgiltiga budgeten för nästa år läggs fram.

- Eftersom intäkterna från Veikkaus fortsätter minska, behöver vi någon annan lösning för att garantera organisationernas framtid. Det arbete som görs är viktigt, och jag hoppas att man beaktar det när man förhandlar om budgeten.

Diskussion om artikeln