Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hjortjakt i början av hösten minskar risken för olyckor i trafiken - rekordmånga jaktlicenser för hjort har beviljats i år

Från 2020
Två hjortar står i skogsbrynet och äter. Den ena tittar in i kameran.
Bildtext Hjortar är aktivare på hösten än under andra delar av året.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Jakten på hjort inleds i början av september. I år har Finlands viltcentral beviljat rekordmånga jaktlicenser för vitsvanshjort, cirka nio procent fler än i fjol.

Under föregående jaktsäsong fälldes drygt 60 000 hjortar i Finland. Finlands viltcentral uppger att det rekordstora bytet bromsade den snabba ökningen av stammen, som pågått de senaste åtta åren.

Stammen på vitsvanshjort uppgick efter förra jaktsäsongen till ungefär 109 000 individer och för inkommande jaktsäsong har viltcentralen beviljat över 63 000 jaktlicenser. Med en licens får man i princip fälla ett fullvuxet djur eller två kalvar.

Flest olyckor i oktober-november

När jakten på hjort inleds i höst är syftet med jakten att förebygga trafikolyckor och skador på odlingar.

Hjortarnas brunsttid är på hösten och då flyttar sig också djuren till vinterbeten, vilket gör att hjortarna är mera aktiva.

De allra flesta trafikolyckorna där hjortar är inblandade sker i oktober-november. Om hjortar fälls i september minskar risken för olyckor i trafiken.

- Genom att inrikta jakten kan man påverka mängden olyckor. Det är bra att starta jakten i närheten av livligt trafikerade vägar och specialodlingar genast i början av september, säger jaktchef Jani Körhämö vid Finlands viltcentral.

När jägarna ska planera jakten kan de ta hjälp av kollisionskartor som Finlands viltcentral har gjort.

De vägavsnitt där det under de senaste åren har inträffat trafikolyckor med vitsvanshjort eller rådjur finns utmärkta på kartorna.

Karttjänsten visar också kollisioner orsakade av älg.

- På kartorna är det lätt att se var det finns skäl att inrikta jakten i början av säsongen för att minska trafikolyckor, säger älgförvaltningsområdesplanerare Antti Rinne vid Finlands viltcentral.

Rinne tillägger att det är viktigt att komma ihåg att inte placera utfodringsplatser för hjort i omedelbar närhet av livligt trafikerade vägar.

Källa: Pressmeddelanden från Finlands viltcentral.

Diskussion om artikeln