Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hur mycket batteri slukar Coronablinkern? Får du meddelande om grannen insjuknar? Kan din information läcka till utomstående? 42 frågor och svar om coronaspårningsappen

Från 2020
Uppdaterad 01.09.2020 16:28.
En hand håller upp en telefon med appen Coronablinkern, på en metroperrong.
Bildtext Coronablinkern fungerar så länge du har Bluetooth påslagen.
Bild: Silja Viitala / Yle

Coronaspårningsappen Coronablinkern har nu laddats ner över en miljon gånger. Men hur fungerar den egentligen, och hur är det riktigt med datasäkerheten? Här är svar på de vanligaste frågorna som Yle Uutiset samlat in.

Aleksi Yrttiaho, direktör för informationstjänster vid THL, svarade på frågor som Yle samlat in om Coronablinkern via e-post och på Instagram.

Att ladda ner appen

Hur hittar man applikationen?
- Du hittar den lättast via sajten koronavilkku.fi eller genom att söka på Coronablinkern eller Koronavilkku på Google Play eller Apple App Store.

Jag hittar inte appen i App Store - vad är problemet?
- Efter att applikationen lanserats kan det ta flera timmar eller till och med över ett dygn innan den hittas via sökfunktionen. Därför hittar man de direkta länkarna till applikationen på webbplatsen koronavilkku.fi.

När är appen tillgänglig för Iphone?
- Applikationen kan laddas ner till Iphone 6S och nyare modeller via Apple App Store. Man måste se till att telefonen har programuppdateringen 13.5 eller nyare installerad (detta gör man genom att välja inställningar > Allmänt > Programuppdatering). Om du behöver hjälp med detta kan du kontakta din teleoperatörs kundtjänst.

Fungerar appen på äldre Android- eller Iphonemodeller?
- Tyvärr är appen inte tillgänglig för äldre modeller. För att fungera kräver appen en tjänst som heter Google Apple Exposure Notification System, och den här tjänsten finns inte för äldre Androidoperativsystem eller Iphonemodeller som har lanserats före 1.9.2015.

Vad är det för idé med att Coronablinkern kräver en viss programvara?
- För att fungera utnyttjar Coronablinkern en tjänst som operativsystemet tillhandahåller. Tjänsten möjliggör att Coronablinkern fungerar kontinuerligt, pålitligt, och inte dränerar batteriet. Om man inte utnyttjade den här tjänsten skulle man bli tvungen att ha appen påslagen hela tiden, och i vissa telefonmodeller i förgrunden.

Hur mycket batteri drar Coronablinkern? Den är ju påslagen hela tiden?
- I utvecklarnas telefoner har batteriförbrukningen varierat mellan tre och tio procent i förhållande till den övriga förbrukningen. Man behöver inte ladda sin telefon så mycket oftare än normalt på grund av appen. Om man använder sin telefon väldigt lite kan applikationens inverkan på batteriförbrukningen vara större. Hur mycket batteri appen drar kan också variera enligt telefonmodell.

Kan jag ladda ner Coronablinkern från utländska applikationsbutiker?
- Utöver Finland är Coronablinkern tillgänglig i EU och EES-länder, i Schweiz och i Storbritannien.

Varför kan man inte ladda ner den i Galaxy Store?
- Tjänsten som Coronablinkern kräver, Google Apple Exposure Notification System, installeras med hjälp av Google Play -tjänsternas uppdatering.

Så här fungerar Coronablinkern - Spela upp på Arenan

Information om exponering

Om jag har laddat ner Coronablinkern i dag, vet applikationen om jag exponerades för coronaviruset i går?
- Nej. Appen vet inte vad du har gjort då den inte varit i bruk. Samma gäller i fall du slutar använda den.

Hur ser jag om jag blivit exponerad för viruset?
- Du får en notifikation på samma sätt som du normalt får notifikationer på din telefon, eller så kan du kolla i Coronablinkern. Du får en notifikation om möjlig exponering då personen som insjuknat meddelat om att hen blivit smittad.

Coronablinkern hämtar regelbundet information om nya smittfall. Efter det kollar telefonen om möten där man kan ha exponerats och meddelar därefter om det.

Vid eventuell exponering dyker ett rött meddelande upp. Applikationen uppger då att exponeringen kan ha skett under de senaste 14 dygnen.

Måste man bevisa att man smittats för att undvika falskt larm?
- Ja. Man ska först uppsöka vård och coronatestas.

Vad sker om man har fått ett felaktigt testsvar?
- Vid falskt positiv covid-19-prov kommer man att larmas i onödan.

Meddelar Coronablinkern när och var exponeringen skett?
- Nej. Appen uppger om möjlig exponering under de senaste 14 dagarna.

Hur länge måste man vistas nära eller i samma rum som en person som blivit smittad för att appen ska slå larm?
- Ju närmare personen du varit, desto kortare tid krävs för att applikationen ska larma.

Vad om jag exponerats tidigare, men personen som blivit smittad fått positivt testresultat först senare?
- Du kan ändå få en notifikation.

Måste man öppna applikationen för att kolla notifikationerna?
- Det borde du inte behöva göra.

Kuvassa on puhelin, jonka ruudulla on Koronavilkku-sovellus elokuussa 2020.
Bildtext Coronablinkern finns just nu på svenska och på finska - en engelsk version lanseras under hösten. Språk väljs tills vidare enligt operativsystemets språk. Om du vill att appen är på svenska måste telefonens språk alltså vara svenska.
Bild: Silja Viitala / Yle

Vidare åtgärder

Om Coronablinkern slår larm, måste man då sitta i karantän?
- Om du får meddelande om eventuell exponering rekommenderar vi frivillig karantän. I meddelandet ingår information om hur du ska gå tillväga.

Kan man låta sig coronatestas utifrån Coronablinkerns information?
- Efter att Coronablinkern larmar ska man kontakta hälsovården.

Om Coronablinkern meddelar om eventuell exponering, kan man be arbetsgivaren om ledigt?
- Vi rekommenderar att du diskuterar frågan med din arbetsgivare.

Är det säkert att man blivit exponerad om appen slår larm?
- Nej, att appen registrerat en möjlig exponering innebär inte att man med 100 procents säkerhet blivit utsatt för viruset. Därför meddelar appen om att man ska kontakta hälsovården.

Att Coronablinkern inte observerat några möjliga exponeringsfall betyder heller inte att man inte blivit utsatt. Man kan ändå ha exponerats för viruset via någon som inte använder appen eller som inte har några symtom.

Vad borde användargraden vara i hela Finland för ett omfattande sampel?
- Ju fler använder applikationen, desto större är nyttan. Redan med en användargrad på 10-20 procent är duglig, men största nyttan kräver en användargrad på 50-60 procent.

Finns applikationen på engelska?
- Applikationen kommer att finnas på engelska senare under hösten.

Om man inte vill installera applikationen i sin telefon?
- Det är frivilligt att använda den. Man kan också sluta använda den när man vill.

Kan man använda appen om man är yngre än 18 år?
- Coronablinkern har ingen åldersgräns. Men föräldrar till särskilt yngre barn kan ha skäl att diskutera appen med barnen innan man installerar den.

Tror man faktiskt att ens 100 000 finländare kommer att börja använda den här?
- Det tror vi. Redan under den första dagen laddade över 500 000 finländare ner appen.

För vem lönar det sig att ladda ner den och vem borde låta bli?
- Om du vill hjälpa till med att förebygga att coronaviruset sprids lönar det sig att ladda ner appen.

Vem ser min position via appen?
- Coronablinkern samlar ingen platsinformation om sina användare. Informationen om din position skickas inte vidare från appen.

Fungerar appen om jag använder hörlurar via Bluetooth samtidigt?
- Ja. Då drar Coronablinkern också mindre batteri.

Fungerar och larmar appen också om man stänger den också från applikationerna som finns i bakgrunden?
- Ja.

Kan ett coronafall i grannlägenheten se ut som en möjlig exponering?
- Det här har vi ingen information om från andra länder. Till exempel väggmaterialet kan påverka om Bluetoothsignalen går genom väggen och hur appen tolkar avståndet.

Vad om man ljuger om att man blivit smittad?
- Coronablinkern förutsätter att man fått ett positivt coronatest, eller att man på något annat sätt via sjukvården säkerställt smitta, innan man meddelar applikationen.

Hur nära en person som smittats ska man ha varit för att applikationen ska larma?
- I regel innebär “nära” ett avstånd på under två meter, men det kan också vara upp till 10 meter ifall man varit nära under en lång tid.

Datasäkerhet

Vad händer om man stänger av Bluetooth?
- Om man stänger av Bluetooth kan Coronablinkern inte känna igen möjliga exponeringsfall.

Är Bluetooth en säkerhetsrisk för en del av telefonerna?
- Bluetooth-tekniken Coronablinkern använder är ett lättare och enklare dataöverföringssätt och den drar också mindre batteri.

Om din telefon och dess system är uppdaterade har vi ingen information om program med vilka man kunde tränga in i din telefon och stjäla din information. Om du har en gammal och ouppdaterad telefon kan Bluetooth innebära en säkerhetsrisk.

Varför kräver appen Bluetooth och inte till exempel platsinformation?
- Applikationen utgår från att den inte följer användarnas rörelser. Den identifierar möten med hjälp av Bluetoothsignalen, då applikationen inte vet vem som mötts eller var mötet skett.

Hur har man säkerställt att informationen som applikationen samlar in inte kan användas för andra syften än för att spåra smitta?
- Coronablinkern skickar endast användarnas användarkod vidare. Utifrån denna går det inte att känna igen användaren. Ingen annan information lämnar telefonen.

Kan staten spåra en person som smittats eller följa smittkedjor via Coronablinkern?
- Nej. Appen vet inte vem eller var du är.

Har Coronablinkern rätt att meddela myndigheterna om att du blivit smittad?
- Nej. Det här måste alla göra själv.

Hur samlar appen in data, och var sparas den? Vem har tillgång till den?
- Coronablinkern består av applikationen som användarna ser, ett bakgrundssystem och ett användargränssnitt. Bland annat användarnas telefonnummer och smittade personernas ickeindividualiserade användarkoder sparas i bakgrundssystemet. Datan raderas senast 21 dagar efter att man meddelat om smitta. Mer information om dataskyddet finns på Coronablinkerns webbplats.

Är appen verkligen säker att använda och hur säkerställs detta?
- Cybersäkerhetscentret har utvärderat appen på uppmaning av THL. Enligt utvärderingen fanns det inga brister sådana brister som utgör centrala dataskyddsrisker.

Kan personlig information läcka ut till utomstående?
- Coroanblinkern samlar ingen information som kunde läcka till utomstående.

Kan applikationen vara till skada för användaren?
- Applikationen kan dra något mer batteri.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Ahmiiko Koronavilkku akkua? Aiheuttaako sairastava naapuri hälytyksen? 50 kysymystä ja vastausta sovelluksesta skriven av Pauliina Happo. Artikeln är översatt av Sara Sundman.