Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sandövägen breddas då arbetena vid järnvägsbron inleds i Hangö

Från 2020
Vy från Hangö vattentorn mot järnvägsbron i Hangö.
Bildtext Då järnvägsbron byggs i Hangö, så måste Sandövägen breddas eftersom trafikmängden ökar på grund av arbetena.
Bild: Yle/Petra Thilman

Det statliga Trafikledsverket ska så småningom ska riva den gamla järnvägsbron i Hangö och sedan bygga en ny.

Sandövägens körbana kommer att breddas en aning före det.

Medan rivnings- och byggnadsarbetena pågår kommer det nämligen att finnas extra mycket trafik i korsningsområdet mellan Sandövägen och Esplanaden.

Om inte Sandövägen breddas, kan det bli köbildning i järnvägens plankorsning när tung trafik på väg ut ur staden.

Trafik som svänger från Sandövägen till vänster på Esplanaden ryms inte i bredd på korsningsområdet.

Diskussion om artikeln