Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

VATT: Tillfälligt sänkt moms kan leda till högre priser i slutändan

Från 2020
Ung kille blir klippt i en barberarstol.
Bildtext Forskarna analyserade mervärdesskatten för frisör- och barberartjänster.
Bild: NagaetsAlex

Sänkt mervärdesskatt har inte nödvändigtvis någon inverkan på priserna, men en höjning i mervärdesskatten leder lätt till högre priser. Det visar en ny studie av Statens ekonomiska forskningscentral VATT och Löntagarnas forskningsinstitut.

En sänkning av momsen leder ofta till större vinstmarginal för företagen i stället för lägre priser, visar studien som publicerades i The Journal of Political Economy.

Forskarna analyserade ändringar i mervärdesskatten för frisör- och barberartjänster mellan åren 2007 och 2012.

Först sänktes momsen till en fjorton procentenheter lägre skattesats. Efter fem år höjdes den igen med fjorton procentenheter.

Enligt studien skedde ingen förändring i 60 procent av priserna. Återgången till den högre momssatsen syntes däremot tydligt: nästan alla företag höjde sina priser med 80-120 procent.

- Momssänkningen sänkte priserna lite grann, men återgången till den allmänna skattesatsen höjde priserna två gånger så mycket. Efter att momssänkningen var över var frisörspriserna på en högre nivå än de var före skattesänkningen, säger forskningschef Tuomas Kosonen vid Löntagarnas forskningsinstitut, i ett pressmeddelande.

Sänkt moms höjde företagens vinst och marginal två gånger så mycket som momssänkningen minskade priserna.

- Särskilt företag med låga marginaler reagerade osymmetriskt på ändringarna i momsen. Om man sänker momsen sänker de inte priserna, men de höjer priserna rejält om man höjer momsen, säger forskningsprofessor Jarkko Harju vid VATT.

Gäller också andra branscher

Enligt pressmeddelandet syns samma fenomen också utanför frisörsbranschen och i andra EU-länder.

Forskarna analyserade ändringar i mervärdesbeskattningen i EU-länder 1996-2015 vilka gällde sammanlagt över 2800 förnödenheter.

Priserna steg i medeltal tre till fyra gånger mer till följd av en momshöjning än de sjönk till följd av en momssänkning.

- När man granskar vilken inverkan momsen har på efterfrågan antar man oftast att sänkning och höjning av momsen har lika stor effekt på priserna och att de syns fullt i priserna för konsumenterna. Vår empiriska studie visar tydligt att sådana här beräkningar leder till att man överskattar den inverkan skattesänkningar har, säger Jarkko Harju, i pressmeddelandet.

Diskussion om artikeln