Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa vill ge lokala företag chans att vinna byggofferter – byggnadschefen tvivlar på att staden kan gynna mindre företag

Från 2020
Viermärityömaa Epilässä.
Bild: Antti Eintola / Yle

Vasafullmäktige vill att regionala bolag ska beaktas mer än tidigare när det gäller entreprenader för byggprojekt. Men stadens byggnadschef påminner om att det handlar om offentlig upphandling där ingen får favoriseras.

Det är också en utmaning att hitta regionala aktörer för de riktigt stora projekten.

Fullmäktige i Vasa har godkänt en motion av Jukka Mäkynen (Sannf) som går ut på att Vasa borde förbättra lokala bolags chanser vid jordbyggnadsentreprenader.

Beslutet blev att fullmäktige önskar att staden ska använda upphandlingsmetoder som stöder det lokala näringslivet inom de gränser som lagen tillåter.

Joakim Strand framför Replotbron
Bildtext Joakim Strand (SFP).
Bild: Ville Viitamäki / Yle

- Man ska jobba med lokala bolag i upphandlingsprocesserna och bidra till lokala och regionala ekonomin då man anlitar entreprenörer, säger fullmäktigeordförande Joakim Strand (SFP).

Strand är medveten om att upphandlingslagarna är strikta, men säger att det samtidigt är en viktig fråga och att det behöver finnas en dialog med lokala bolag.

- Vi ska inte favorisera men se till att de har en ärlig chans att vinna entreprenader genom att till exempel dela upp projekt i mindre bitar.

Strand påpekar att större bolag tack vare sin storlek automatiskt kan ha många fördelar i en upphandling.

- De kan vara byråkratiskt skickliga och ha en armé av konsulter bakom sig. Så att på något sätt favorisera lokala, mindre, krafter skapar egentligen en genuinare konkurrens.

- Jag är glad att fullmäktige i Vasa uttryckte sitt stöd för det här så att regionala mindre firmor får jobb och så att skattepengar inte försvinner, säger Strand.

Beslutet kan bara göra marginell skillnad

Enligt byggnadschef Jan-Ove Ingo på Vasa stad kan det vara svårt att omsätta fullmäktiges beslut i praktiken.

Kommuntekniken i Vasa har till exempel i sitt svar på motionen påpekat att uppdelade entreprenader skulle kräva mer än de ger.

Eftersom det i praktiken finns endast två lokala entreprenörer som har tillräckligt med tekniskt kunnande för att driva igenom större byggprojekt.

Jan-Ove Ingo
Bildtext Jan-Ove Ingo.
Bild: Yle/Malin Hulkki

- För att kunna dela upp projekt krävs att det är staden som står för arbetsledningen på projekten. Det finns inte tillräcklig teknisk kunskap hos de mindre entreprenörerna. Tyvärr är det så, säger Ingo.

Ska man dela upp projekt i mindre bitar måste alltså Vasa stad enligt Ingo antingen anställa någon som sköter arbetsledning, eller köpa det som konsulttjänster.

Enligt kommunteknikens svar är det alltid kvaliteten som prioriteras högst i entreprenaderna. Att dela upp dem i mindre bitar gör inte automatiskt att kvaliteten blir bättre, skriver man också.

Så fullmäktiges beslut kanske inte ändrar på så mycket i praktiken?

- Om det är tillräckligt små jobb går det väldigt bra att beakta. Men man måste komma ihåg det är offentlig upphandling och då får man inte diskriminera någon, inte på grund av hemort, säger Ingo.

Finns då överhuvudtaget något staden kan göra för att gynna lokala företag?

- Svår fråga. Det är närmast marginellt.

Entreprenörer för hamnprojektet finns knappt i Finland

Jordbyggnadsentreprenader kan innehålla många olika sorts projekt. Allt från gator och vägar till det hamnprojekt som nu pågår i Vasa.

Enligt Ingo är den springande punkten att det måste finnas ett visst tekniskt kunnande hos entreprenörerna.

- Och egentligen är alla byggprojekt fråga om prototyper på sätt och vis, och det fordrar ganska mycket. Ta till exempel hamnprojektet. Vi får vara glada om det inom Finlands gränser finns entreprenörer för det. I det fallet kan det vara lokalt att prata om Finlands gränser.

För hamnen i Vasa jobbar ett företag från Helsingfors och ett från Huittinen.

De senaste åren har ändå steg tagits mot ett intensifierat samarbete mellan företagare och Vasa stad.

Enligt beredningen av ärendet träffas staden och Vasa företagare regelbundet, och ett centralt tema är just stadens upphandlingar.

Finns vilja så går det, anser Strand

Joakim Strand säger för sin del att man alltid bör beakta den regionala ekonomin och göra allt man kan för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för regionens bolag.

Ser man till att även mindre bolag har en chans att vinna entreprenader så ger det också ringar på vattnet, enligt Strand.

- Jag efterlyser en annan typ av inställning, en positiv inställning till lokala, mindre bolag. För det de gör ynglar av sig. Pengarna blir kvar i regionen, man har lokala underleverantörer och så vidare, säger Strand.

Strand poängterar att Vasa inte kan eller ska göra något som står i strid med lagen om offentlig upphandling. Men man ska göra allt för att skapa förutsättningar för de mindre företagen.

- Om de aldrig får sina första större projekt och referenser så växer de inte heller.

Diskussion om artikeln