Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Privatägd trålare sjönk i Bromarv - sju år senare tvingas Raseborgs stad sannolikt bärga båten och stå för fiolerna

Från 2020
Uppdaterad 03.09.2020 13:44.
En röd trålare ut på havet, måsar flyger omkring båten.
Bildtext Trålare är en typ av fiskebåt. Den här trålaren har inget med Bromarvbåten att göra.

För snart sju år sedan sjönk en ungefär 17 meter lång trålare i Bromarv.

Trålarens ägare har trots flera uppmaningar från Raseborgs stad inte gjort några försök att bärga trålaren. Ägaren har endast uppgett till staden att trålaren tömdes på brännolja innan den sjönk.

Hur som helst är det inte frågan om någon liten försummelse då trålaren fortfarande ligger kvar, anser staden som nu beslutat underrätta polisen om saken.

Men staden har också kommit fram till att fastighetsägaren inte har reella möjligheter att städa upp den mellan 40 och 50 ton tunga trålaren.

Arbetena uppskattas kosta omkring 50 000 euro.

Ägaren kan inte så staden måste sköta jobbet

I vanliga fall kan staden förplikta en nedskräpare att städa upp efter sig. Om det inte hjälper, kan en vitessumma kopplas till förpliktelsen eller så kan uppstädningen göras på nedskräparens bekostnad.

Men staden resonerar nu att nedskräparen inte kan åläggas att städa med vite eller hot om tvångsutförande, om nedskräparen inte har faktiska möjligheter att sköta jobbet.

För vite och hot om tvångsutförande är inga straff, utan sätt att tvinga nedskräparen att städa.

Så i det här fallet kan staden därför inte förutsätta att områdets ägare städar upp.

I praktiken innebär det att staden själv får lov att städa, enligt avfallslagen.

Miljö- och byggnadsnämnden har behandlat ärendet och tanken var att staden skulle ta på sig ansvaret att bärga trålaren. Men det återstår ännu för staden att utreda när någon officiellt kan konstateras vara medellös. Ärendet remitterades därför och kommer upp i nämnden på nytt när de juridiska detaljerna klarnat.

Artikeln ändrades 3.9.2020 vid 13.45-tiden. Orten ändrades från Vättlax till Bromarv. Dessutom tillades information om att juridiska detaljer ännu måste utredas och därför har det slutliga beslutet om stadens ansvar ännu inte fattats.

Diskussion om artikeln