Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg sa nej till hugad köpare som ville köpa och freda stadens skog

Från 2020
Ett skogslandskap, ett litet berg. Solen skiner, sommar, träd av olika slag, gräs och ormbunke, blå himmel.
Bildtext En del av skogen ligger norr om Baggövägen.
Bild: Yle / Pia Santonen

Det blev ett nej för Markus Ehrnrooth som ville köpa 100 hektar av stadens skog för att sedan freda den.

Stadsstyrelsen i Raseborg tog ett principbeslut kring ärendet på sitt möte i måndags (31.8).

Skogsområdet Ehrnrooth var intresserad av finns utanför Ekenäs.

Stadsstyrelsen säger att staden i vanliga fall bara säljer färdiga tomter. Och mark som bedöms ha långsiktig strategisk betydelse ska staden äga själv.

För att staden ska överlåta obebyggda områden utan detaljplan krävs att det handlar om undantagsfall och att det finns särskilda strategiska skäl. De saknades i det här fallet tyckte stadsstyrelsen.

En avverkad skog, tallar står kvar glest. Marken är bearbetad. Solen skiner
Bildtext Staden har skött stora delar av de aktuella områdena som ekonomiskog. Ehrnrooth ville freda dem.
Bild: Yle / Pia Santonen

Ehrnrooth var villig att betala knappt 700 000 euro för skogsområdet på 100 hektar.

Han kom med sitt första anbud om att köpa skog redan för över ett år sedan. Ursprungligen ville Ehrnrooth köpa cirka 250 hektar för 1,5 miljoner euro.

Han äger sedan tidigare marker i närheten och tanken var att tillsammans med de nya skogarna skapa ett större skyddsområde.

För Raseborgs stad presenterade Ehrnrooth sitt anbud som en unik möjlighet att göra en klimat- och ekologisk dygd som dessutom har en positiv ekonomisk inverkan.

Diskussion om artikeln