Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: Coronaläget är lugnt i Finland - smittfallen har minskat en aning

Från 2020
Uppdaterad 03.09.2020 10:44.
Två händer under en automat som doserar handsprit.
Bildtext Desinficeringsmedel finns att tillgå nästan överallt.
Bild: Pyry Sarkiola / Yle

Institutet för hälsa och välfärd betecknar coronaläget i Finland som lugnt för närvarande, trots att smittfallen har ökat i augusti jämfört med de förhållandevis låga siffrorna i juni och juli.

Under vecka 35 (24.8-30.8) registrerades 132 nya fall av coronasmitta. Veckan innan var fallen 187.

Det såkallade R-talet, som visar hur många andra en coronasmittad person smittar ner, ligger på mellan 1,20 och 1,30. Under vecka 35 var incidensen 2,4 fall per 100 000 invånare. Det är något lägre än veckan innan.

Om man ser på de två tidigare veckorna (34 och 35) ligger incidensen på 5,8 per 100 000 invånare. Veckorna 32-33 låg siffran över 6,0.

Smittan sprids på fritiden

De coronafall som påträffas i Finland härstammar både från flera länder i utlandet och från hemlandet. Men i alla coronafall är smittkällan inte känd. Det här gäller cirka hälften av de inhemska fallen, enligt uppgifter från 10 sjukhusdistrikt.

THL känner till ett flertal massexponeringar där personer smittats vid familjefester och publika evenemang, samt i samband med hobbyer. Också på arbetsplatser har coronasmitta spridits, liksom också på daghem och i skolor.

Också vid högskolor och universitet har coronasmitta spridits. Helsingfors Universitet berättade tidigare i veckan om coronasmitta vid medicinska fakulteten. I dag skriver Helsingin Sanomat att 300 personer har exponerats för smitta vid en fest för nya studerande.

Dekanus Risto Renkonen uppger att några fall av covid-19 har påträffats bland festdeltagarna. Alla som deltog i firandet ska kontaktas i dag och i morgon.

THL: Jämför inte nuläget med våren

Institutet för hälsa och välfärd varnar för jämförelser med epidemiläget på våren. Då fanns antagligen långt fler fall än vad som rapporterades eftersom testandet inte var lika effektivt som nu.

Laboratoriernas testkapacitet ligger i dag på 16 000 prov per dag. Dagligen görs mellan 11 000 och 14 000 coronatest. Andelen positiva testsvar är mätt på riksnivå fortfarande mycket liten.

Diskussion om artikeln