Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Bokjätten Amazons intåg väcker både iver och oro hos finlandssvenska förlag

Från 2020
Uppdaterad 04.09.2020 11:35.
En blond kvinna står framför en bokhylla.
Bildtext I första rum är det ju fint att vi i och med Amazon får en näthandel som bidrar till en ökad synlighet i hela Norden, säger Mari Koli, vd för Schildts & Söderströms.
Bild: Jenny Jägerhorn

Bokbranschen ser med både förväntan och oro på den amerikanska e-handelsjätten Amazons intåg på den finländska marknaden. I höst öppnar Amazon en svensk försäljningssajt, och inom ett år räknar man med att Amazon landar också i Finland.

Efter åratal av spekulationer kring amerikanska Amazon är det nu bekräftat att e-handelsjätten kommer att lansera en sajt i Sverige, och det ska enligt Dagens Nyheter ske i höst.

Amazons ankomst här i Norden är en stor nyhet eftersom företaget har fått en ledande marknadsställning inom väldigt många verksamhetsområden, bland annat i USA är företagets andel 44 procent av hela näthandeln, enligt Bank of America och i Tyskland är andelen mer än en fjärdedel.

Inom bokbranschen räknar man med att Amazon lanserar en finsk sajt inom ett år, och tidningen Talouselämä skrev i somras om Amazon-konsulter som börjat dyka upp i Finland.

– I princip är det positivt med en ny säljkanal. Erfarenheten har visat att ju fler aktörer vi har inom bokbranschen, desto större blir intresset för böckerna, eftersom flera försäljningskanaler betyder ökad synlighet för böckerna, säger Mari Koli, vd för Schildts och Söderströms förlag.

En blond kvinna står framför en bokhylla.
Bildtext Mari Koli, vd för Schildts & Söderströms säger att flera försäljningskanaler betyder ökad synlighet för böckerna.
Bild: Jenny Jägerhorn

Hon får medhåll av både Fredrik Rahka, vd för Förlaget M och Timo Julkunen, som är vd för Finlands största förlag WSOY.

– Jag förhåller mig försiktigt positiv. Näthandeln i Finland har släpat efter i europeisk jämförelse och Amazons intåg på marknaden kan medföra konkurrens som gör att också lokala aktörer måste investera mer i näthandeln, vilket är positivt på sikt, säger Timo Julkunen.

Många farhågor

Men farhågorna kring Amazons intåg på den nordiska marknaden är också många – bland annat att Amazon ska diktera villkoren och att konkurrensen ska snedvridas.

– Amazons lansering kommer att innebära svår konkurrens med effekter för näthandeln i Finland. I första rum är farhågan att de pressar ner priserna. Det kan ha fatala följder för de kvartersbokhandeln, men också för bokhandeln överlag, säger Mari Koli.

Fredrik Rahka delar Mari Kolis oro i synnerhet när det gäller hur Amazon agerat i USA och Frankrike.

– Det är inte enbart positivt men vi kan inte riktigt förbise det. Att inte gå med är inte ett alternativ för oss. Amazon är en hård förhandlare med strikta system, så vi behöver ha ganska bra bra avtal med dem.

En man med glasögon står framför en bokhylla.
Bildtext Fredrik Rahka, vd för Förlaget M vill tona ner farhågorna och betonar vikten av goda avtal med Amazon.
Bild: Jenny Jägerhorn

Också Timo Julkunen betonar vikten av en god förhandlingsförmåga för att övervinna hotet om att den globala jätten Amazon ska diktera villkoren.

– Av mina europeiska kollegor har jag ändå hört att de har nått goda resultat trots tuffa förhandlingar med Amazon. Det som krävs är en god förhandlingsförmåga, professionalitet och kanske en gemensam vilja av de lokala aktörerna i branschen.

Det finns också en oro över att Amazons entré leder till att mindre titlar hamnar i skuggan av de stora på näthandelssajterna, och att utbudet därmed minskar.

– De böcker som säljer bra får mycket synlighet i näthandeln, medan smalare genrer men böcker som kanske inte har en så bred målgrupp, men är väldigt viktiga inte hittar fram till läsaren. På sikt leder det till att förlagen inte har råd att ge ut den här typen av litteratur och det vore jättetragiskt. Samma regler gäller för den finlandssvenska litteraturen, säger Koli.

WSOY:s Timo Julkunen tror tvärtom att utbudet kommer att breddas.

– Det är så Amazon kommit in på marknaden, med ett brett sortiment. Via dem kommer vissa titlar att finnas tillgängliga väldigt länge. Men naturens lagar gäller också på Amazon: de som är hitar är det också på Amazon, men utbudet är bredare än vad vi är vana vid. Grundtanken med näthandeln bygger på att det hela tiden ska finnas ett utbud.

En man står vid en vägg prydd med tavlor och en bokhylla.
Bildtext WSOY:s vd Timo Julkunen tror att utbudet kommer att breddas i och med Amazons intåg i Finland.
Bild: Jenny Jägerhorn

Positiva nyheter för kunden

Både Schildts och Söderströms och Förlaget M förhandlar som bäst med Amazon i Sverige om att få in sina finlandssvenska titlar där, men kan inte ännu avslöja mer än så.

För kunden innebär Amazons intåg ändå positiva nyheter, tror förläggarna.

– Det är ju i sista hand kunden som bestämmer. Om man lockas av de billiga priserna och snabba leveranserna stöder det Amazons framfart, säger Mari Koli och fortsätter:

– Nu gäller det för konkurrenterna att bli bättre på logistik och leveransen av böcker. Det här kan Amazon, som levererar på en till två dagar.

Ytterligare en farhåga är att nätjätten innebär dödsstöten för de fysiska bokhandlarna.

Mari Koli hoppas ändå att kunderna hittar en balans mellan näthandeln och de fysiska bokhandlarna, och att de är beredda att betala lite extra för den kvartersbokhandelns produkter för att understödja den kompetens som finns där.

Hon får medhåll av Fredrik Rahka.

– Det bästa är när man går in i en bokhandel med librister och kunnig personal, som helst känner bokköparen, och kan säga: hej Fredrik du måste läsa den här boken, du skulle aldrig ha kommit att tänka på den, men jag vet att du kommer att älska den, ta den. Den tjänsten är otroligt svår att lägga in på nätet.

Bokjätten Amazons intåg både hot och möjlighet för bokbranschen

5:11

Diskussion om artikeln