Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu ska coronaåtgärderna så här långt utredas - Otkes: "Vi letar inte efter syndabockar"

Från 2020
Uppdaterad 03.09.2020 15:09.
Otkes, Veli-Pekka Nurmi
Bildtext Otkes direktör Veli-Pekka Nurmi: Vi vill lära oss av krishanteringen
Bild: Lehtikuva

Statsrådet har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda hur coronaepidemin har skötts i Finland. Utredningen leds av Olycksutredningscentralen Otkes, som lovar en opartisk och neutral granskning av hela händelseförloppet, det vill säga epidemin så här långt.

Otkes tillkallas vid riktigt stora exceptionella händelser och olyckor. Bland annat har Otkes utrett knivdådet i Åbo häromåret och också konsekvenserna för Finland av tsunamikatastrofen i Sydostasien.

Den senare händelsen gav också upphov till en granskning av regeringens agerande - och så sker också nu.

Olycksutredningscentralens ledande utredare Kai Valonen ska leda gruppen, och dess arbete ska vara klart per utgången av juni 2021.

Fokus på förvaltningens agerande

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) beskrev vid presskonferensen uppdragets art.

- Otkes ska undersöka de åtgärder som vidtogs ända från början av epidemin. Fokus ligger på den offentliga förvaltningens agerande. Lyckades kommunikationen utåt, och mellan de olika aktörerna?

anna-maja henriksson
Bildtext Henriksson: Vill ta lärdom av det som hänt
Bild: Lehtikuva

Avsikten med utredningen är att förbättra säkerheten och göra Finland bättre redo för framtida kriser. Hur den medicinska vården har skötts kommer inte att utredas, sade Henriksson. Gruppens arbete ska resultera i rekommendationer för framtiden.

"Vi letar inte efter skyldiga"

Otkes direktör Veli-Pekka Nurmi intygade att avsikten inte är att leta efter syndabockar. Vi vill ta lärdom av det som hänt, så att vi är bättre rustade nästa gång.

- Statsrådet har fattat ett viktigt beslut genom att tillsätta en arbetsgrupp som går igenom hela händelseförloppet under pandemins första våg. Det har varit en helt ny situation för oss, och första gången som Finland i praktiken har tillämpat beredskapslagen. Nu ska vi inte missa möjligheten att ta lärdom av det hela.

Nu ska vi inte missa möjligheten att ta lärdom av det hela

Nurmi betonade att Otkes också kommer att granska statsrådets verksamhet under epidemin.

- Vi är på okända vatten, men vi letar inte efter syndabockar utan vi försöker utveckla samhällsfunktionerna.

Vad gick mest fel?

Finland är inte ensamt om att starta en utredning om myndigheternas agerande i samband med epidemin. I bland andra Nederländerna och Argentina görs samma sak, sade Nurmi.

Medierna bad de på plats varande ministrarna Marin och Henriksson beskriva vad som gått mest fel under epidemin så här långt.

Bägge nämnde kommunikationen - både informationsgången mellan olika aktörer och anvisningarna till allmänheten.

- Anvisningarna från myndighetshåll har inte alltid varit tillräckligt tydliga. Vi vill bli bättre i framtiden.

sanna marin
Bildtext Statsminister Sanna Marin medgav att kommunikationen kunde ha varit bättre
Bild: Lehtikuva