Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Stöd hungerdagsinsamlingen via Tongåvan - Röda korset ordnar insamlingen för 40:e gången

Från 2020
en ung man med insamlingsbössa för hungerdagsinsamlingen
Bild: FRK/ www.malkamaki.com

Pengarna från hungerdagsinsamlingen går till Röda korsets katastroffond. Från fonden används pengarna till dem som mest behöver hjälp i Finland och ute i världen. I höst är behovet av hjälp större än någonsin på grund av coronapandemin.

Hungerdagen startades för 40 år sedan för att hjälpa de hungrande. Senare har man med insamlingsmedel också hjälpt otaliga offer för konflikter, naturkatastrofer och andra kriser.

- Vi har samlat in ungefär 90 miljoner euro under de år som hungerdagsinsamlingen har arrangerats, berättar Regina Laurén som är koordinator för medelanskaffningen på Finlands Röda kors.

Stöd hungerdagsinsamlingen

  • Via sms: SPR5 och skicka till numret 16499 (5 €)
  • Via MobilePay: använd numret 10900
  • Betala in på konto: FI52 5000 0120 4156 73. Referens 5173

Polisstyrelsens tillstånd POL-2015-8798/30.11.2015. ÅLR 2019/7863/15.10.2019.

en ung man i Swaziland vattnar sina odlingar
Bildtext En pojke i Swaziland sköter om familjens odlingar.
Bild: FRK/ www.palonen.fi

Pengar används till att hjälpa svältande människor

Svälten i världen har ingalunda försvunnit någonstans i världen. Människoliv hotas fortsättningsvis av brist på mat.

Klimatförändringar kommer troligtvis att leda till brist på mat, så som den gjort i södra Afrika. Där pågår en allvarlig matkris, som beror på torkan som pågått i flera år.

Nästan 16 miljoner människor lider av brist på mat och är tvungna att klara sig på alldeles för lite och alltför ensidig näring. Nedgången i ekonomin på grund av coronapandemin försvårar situationen ytterligare.

Exempel på vad man får för donationerna:
1,20 €: tvål för en person som lever i ett flyktingläger
3,80 €: mat till en familj för tre dagar
15 €: fruktträd för självförsörjande näringstillgång

Brand i Borgå 08.04.2020
Bildtext Vem som helst kan råka ut för en eldsvåda i sitt hem.
Bild: Yle/Stefan Härus

I olyckssituationer behöver vi hjälp

I Finland möjliggör hungerdagsbidragen att utbildade frivilliga alltid är beredda att hjälpa. Under coronakrisen hjälper Röda Korsets frivilliga människor i utsatt ställning till exempel genom att dela ut mathjälp och erbjuda butikshjälp för personer i riskgrupper.

Röda korsets verksamhet kan också lindra ensamhet och ångest via sina hjälpande telefoner.

- Det har varit fint att se hur våra frivilliga har stött och hjälpt människor under coronakrisen, säger Regina Laurén.

I plötsliga olyckssituationer erbjuder de frivilliga nödhjälp. En människa som till exempel har förlorat sitt hem i en eldsvåda kan få nödinkvartering, kläder och hygienartiklar och psykiskt stöd.

1 €: ett andningsskydd för en frivillig
50 €: utbildning i psykiskt stöd för en frivillig
160 €: kläder för ett offer i en eldsvåda

Läse mer om hungerdagsinsamlingen på Röda korsets webbplats.

Hungerdagsinsamlingen inleds i Tongåvan fredagen den 4.9.2020 kl 19.20.

Diskussion om artikeln