Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kortison räddar livet på allvarligt sjuka coronapatienter – rekommenderas nu av WHO

Från 2020
Coronavård i Ryssland. En man ligger på intensivvårdsavdelningen. En sköterska står invid hans säng.
Bildtext En man med covid-19 får vård på ett sjukhus i Moskva i Ryssland.
Bild: All Over Press

Kortisonläkemedel väntas minska antalet dödsfall till följd av covid-19. De är de enda mediciner som hittills med säkerhet har visat sig ha en sådan här positiv effekt.

Världshälsoorganisationen WHO har tittat på sju välgjorda studier över hela världen, bland annat en stor studie vid namn Recovery som Oxford-universitetet i Storbritannien publicerade i juni, och som Svenska Yle också uppmärksammade då.

Den kom fram till att det kortisonliknande läkemedlet dexametason gör att fler allvarligt sjuka coronapatienter överlever.

WHO bekräftar nu det här och konstaterar att detsamma också gäller för läkemedlet hydrokortison. Båda används allmänt mot inflammationer och allergiska reaktioner.

Kortisonläkemedel är också billiga och tillgängliga i stora mängder över hela världen.

– De som har en svår infektion, alltså de som praktiskt taget behöver intensivvård, gynnas av kortisonbehandling, och WHO rekommenderar kortisonbehandling för dessa patienter, kommenterar Asko Järvinen som är infektionsöverläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.

Världshälsoorganisationen uppskattar att kortisonmedicin kan rädda livet på närmare var tionde coronapatient som får läkemedlet (mellan 70 och 90 liv per 1 000 covid-19-patienter).

Medicinen ökar särskilt överlevnadschansen för de som är kritiskt sjuka, men en viss positiv effekt har också bekräftats för patienter med allvarliga andningsbesvär.

Kortison är bara för de som är svårt sjuka, så i början av sjukdomen borde man inte ge det här preparatet, och man borde absolut inte ta det själv

― Asko Järvinen, infektionsöverläkare

WHO betonar också att man inte ska använda kortison i samband med lindrigare former av covid-19. Järvinen påpekar att det då finns en risk för att virusreaktionen blir kraftigare och immunförsvaret försämras.

– Kortison är bara för de som är svårt sjuka, så i början av sjukdomsförloppet borde man inte ge det här preparatet, och man borde absolut inte ta det själv. Det kommer på fråga när patienten är på intensivvårdsavdelningen, eller är mycket snabbt i behov av det, alltså på sjukhuset.

Till mindre nytta i Finland

Kortison verkar kunna stoppa en del av den skada som uppstår när kroppens immunsystem blir för aktivt i sin kamp mot coronaviruset.

– Det är en klar effekt, och det är en effekt som hjälper till. Men de här beräkningarna kommer från intensivvård där dödligheten har varit minst tredubbel jämfört med i Finland.

Det är därmed troligt att den positiva effekten är mindre i Finland – troligen maximalt en tredjedel av det som WHO räknar med globalt, uppskattar Asko Järvinen.

Har blivit rutin

I våras fick ett fåtal finländska coronapatienter kortison, men Järvinen säger att sådana här läkemedel nu ges rutinmässigt till de coronapatienter som behöver det, efter att Recovery-studien som publicerades i juni visade på en klart positiv effekt.

– Vi har inte så mycket erfarenhet än eftersom vi har haft klart färre patienter, egentligen bara några få, efter det att informationen kom ut.

Globalt uppskattas tusentals coronapatienter ha överlevt till följd av att de fick kortisonläkemedel.

Diskussion om artikeln