Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

FPA: Covid-19 har inte påverkat dagpenningarna i någon stor utsträckning – man kan få pengar trots att man inte själv är smittad

Från 2020
Folkpensionsanstaltens logo
Bildtext För FPA har hälsorelaterade problem inte påverkat utbetalningarna i någon stor utsträckning, men tjänster för arbetslösa har det däremot varit större efterfrågan på.
Bild: Mikael Crawford

Om ett testresultat visar att du har coronavirus, så kan alla som bor i samma bostad sättas i karantän med stöd av smittskyddslagen. Då gäller det att veta vem som kan ansöka om vilken sorts dagpenning, rapporterar Yle Uutiset.

Sjukdomen covid-19, som orsakas av coronaviruset, kan vara allvarlig för vissa. Den har ändå inte fått de dagpenningar som FPA betalar ut att skjuta i höjden.

– Det handlar om sammanlagt ungefär 0,1 procent av alla sjukdagpenningar och utgifter som FPA har betalat ut under perioden mars till juli, säger forskningschef Jenni Blomgren vid FPA om hur coronaviruset har påverkat utbetalningarna.

Under den nämnda perioden har FPA betalat sammanlagt 354 miljoner euro i sjukdagpenning.

Till exempel psykiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen slukar en betydligt större del av den summan än covid-19 gör.

Flera olika dagpenningar

Det finns också möjlighet till dagpenning vid smittsam sjukdom om man har fått en diagnos, om det finns misstanke om smitta eller om man har exponerats för smitta.

Då blir coronaeffekten lite större.

– Om man tar med de dagpenningar som beviljats för smittsam sjukdom så är andelen bara 0,6 procent av summan, räknar Blomgren ut.

Av alla förmåner som betalats ut är andelen 0,2 procent.

Om man försätts i karantän av en eller annan orsak så uppmanas man uttryckligen att ansöka om dagpenning för smittsam sjukdom, inte sjukdagpenning.

– Dagpenning för smittsam sjukdom är förmånligare för mottagaren efter det betalas ut från första dagen och summan är hundra procent av lönen. Sjukdagpenningen är bara kring 70 procent.

Också arbetsgivaren behöver känna till vad man ska ansöka om

Men det finns branscher där arbetstagaren inte behöver fundera så mycket på dagpenningar.

Flera kollektivavtal garanterar att arbetsgivaren betalar lön under de dagar som man lider av covid-19, sitter i karantän på grund av viruset eller på andra sätt påverkas av virusets framfart.

En sjukskötare tar coronavirustest på en person.
Bildtext Ett positivt coronavirustest - eller till och med bara misstanken om att någon är smittad - kan ge rätt till olika former av dagpenning.
Bild: Silja Viitala / Yle

Då är det däremot arbetsgivaren som kan ha nytta av att välja dagpenning för smittsam sjukdom i stället för sjukdagpenning.

– Då får arbetsgivaren full lönekompensation av FPA, konstaterar Jenni Blomgren.

Större effekt på andra håll

Men även om coronaviruset inte har påverkat de hälsorelaterade dagpenningarna så mycket, så har epidemin ändå påverkat FPA:s utbetalningar.

Vad gäller andra förmåner har förändringarna varit mer tydliga.

Det finns en tydlig uppgång i antalet personer som har sökt utkomstskydd för arbetslösa eller fått utkomststöd under våren och sommaren.

– Coronaepidemin har påverkat på en bredare front i samhället och olika befolkningsgrupper, det gäller inte bara de som har blivit sjuka, sammanfattar Blomgren.

Texten är en översättning av Yle Uutisets artikel Kelan tilasto: Vain harvalle pitkä sairauspäivärahakausi koronadiagnoosilla – tartuntatautipäivärahan korvaukset usein suurempia av Jarmo Koponen. Översättningen är gjord av Jonas Blomqvist.

Diskussion om artikeln