Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Rondellprojektet i Söderkulla skjuts på framtiden - i Oljevägskorsningen blir det trafikljus i stället för rondell

Från 2020
Uppdaterad 07.09.2020 06:37.
Korsningen Söderkullavägen, Eriksnäsvägen, Nya Borgåvägen där det planeras en rondell
Bildtext Här ska rondellen byggas. Som bäst är den på ritbordet, men när den kan byggas är inte klart.
Bild: Yle/Stefan Härus

Planeringen av rondellen i korsningen mellan Nya Borgåvägen, Söderkullavägen och Eriksnäsvägen i Söderkulla i Sibbo pågår som bäst. Tanken har varit att bygga den i slutet av nästa år. Nu blir det ändå knappast så.

En konsult har rondellen på ritbordet och skisserna väntas vara färdiga senare i höst. När rondellen, eller cirkulationsplatsen som det egentligen heter, kan byggas är ännu inte klart.

Planerna på rondellen har sitt ursprung i en motion daterad den 9 september 2019 med fullmäktigeordförande Heikki Vestman (Saml) som första undertecknare samt 33 andra fullmäktigeledamöter.

I motionen konstaterar undertecknarna att trafikmängderna förväntas öka i Söderkulla - bland annat till följd av att en tredje stor livsmedelsaffär byggdes i närheten av korsningen.

Hittills har motionen behandlats i tekniska utskottet och i kommunstyrelsen.

- Eftersom behandlingen skedde före coronapandemin slog till, innebär det att det finns pengar för planering av rondellen men troligtvis inte för att bygga den de närmaste åren, säger kommunstyrelseordförande Kaj Lindqvist (SFP).

Korsningen Söderkullavägen, Eriksnäsvägen, Nya Borgåvägen där det planeras en rondell
Bildtext Trafiken i korsningen har ökat i och med att en tredje stor livsmedelsbutik byggdes i närheten av korsningen.
Bild: Yle/Stefan Härus

Projektet skjuts troligen på framtiden

Frågan avgörs då kommunfullmäktige behandlar nästa års budget. Åtminstone i beredningen till ekonomiplan har Söderkullarondellen skjutits på framtiden.

- Rondellen fanns ursprungligen i investeringsbudgeten men vi var ju tvungna att slå på “coronabromsen”, det vill säga skära ner investeringarna med 8 miljoner euro, vilket också påverkar ekonomiplanen, säger Lindqvist.

Det här innebär att vissa framtida investeringar går att förverkliga och andra skjuts på framtiden - dock finns det planeringsanslag för rondellen i årets budget.

- Antagligen kommer man att vara av olika åsikt om vilka investeringar som ska prioriteras. Personligen anser jag att rondellen är en sådan investering som man inte bör prioritera för nästa år, säger Lindqvist.

Motionen kommer till behandling i fullmäktigemötet på måndag (7.9).

Kommunstyrelseordförande Kaj Lindqvist anar att motionen kommer att väcka en viss diskussion även om förslaget är att enbart konstatera att motionen är slutbehandlad.

- Jag tror att man i motionsbehandlingen kommer att ta upp aspekten med ekonomi och tidtabell, säger Lindqvist.

Korsningen oljevägen-brobölevägen
Bildtext Korsningen mellan Oljevägen och Brobölevägen ska förses med trafikljus och en tunnel för den lätta trafiken.
Bild: Yle/Stefan Härus

Tre alternativ för Oljevägskorsningen

Förutom rondellen i Söderkulla finns det ytterligare ett rondellbygge som Sibboborna väntar på som på solens uppgång, nämligen den i korsningen av Oljevägen och Brobölevägen.

Olyckorna vid den korsningen är många och så sent som i våras skedde där hela fyra trafikolyckor inom en månad.

- Rondellen i Söderkulla är ju ett projekt som stat och kommun delar på, men korsningen Oljevägen-Brobölevägen handlar ju om ett helt statligt projekt. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har ju lovat att planera den korsningen i år, säger Lindqvist.

Att det skulle bli just en rondell i den korsningen är bara ett av tre alternativ.

Alternativen till en rondell skulle vara trafikljus eller två separata T-korsningar.

NTM-centralen går in för trafikljus

Speciellt har man från organisationer som representerar den tunga trafiken protesterat mot planerna på en rondell.

Nu är den tunga trafiken bara en av orsakerna till att NTM-centralen faktiskt förespråkar trafikljus framom en rondell.

- Vi har sett oss tvungna att överge tanken på en rondell på grund av jordmånens bärkraft på området samt på grund av att trafiken till stora delar består av specialtransporter, säger Tuomo Ratia, underhållsansvarig vid NTM-centralen.

Den preliminära planen ska i dagarna vara färdig. Efter det ska NTM-centralen börja arbetet med vägplanen.

- I den preliminära planen utgår vi ifrån en trafikljusstyrd korsning och en lättrafikled som i korsningen skulle dras under Oljevägen, säger Ratia.

Diskussion om artikeln