Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Den viktigaste coronaåtgärden, enligt EU:s smittskyddsmyndighet: "Håll avstånd, tvätta händerna"

Från 2020
En meters avstånd minskar risken för coronasmitta avsevärt - Spela upp på Arenan

Vad vet vi om coronaviruset och hur det bäst bekämpas, ett halvt år in i pandemin? De klart viktigaste coronarestriktionerna är de allra mest klassiska, avstånd och god handhygien. Enligt en studie minskar smittorisken avsevärt redan vid avstånd på en meter, säger Europeiska smittskyddsinstitutet ECDC.

Det allra viktigaste i coronabekämpningen? Håll avstånd, tvätta händerna

4:38

– Håll avstånd, tvätta händerna, följ god hostetikett, stanna hemma om du är sjuk och rör inte mun, ögon eller näsa.

Orden låter suspekt lika Anders Tegnells men det är inte Folkhälsomyndigheten som intervjuas i Stockholm den här gången, utan Europeiska smittskyddsinstitutet ECDC, som har sitt huvudkontor i Stockholm.

Marieke van der Werf är chef för smittskyddsenheten och frågan hon svarar på är vilka de allra viktigaste coronarekommendationerna är.

– Om du håller fysisk distans spelar det ingen roll om den andra har symtom eller inte, eller om den är infekterad eller inte. Håller du avstånd så är risken att bli infekterad inte så hög, säger van der Werf.

Byggnad med ljus fasad, stora fönster och EU-symboler.
Bildtext ECDC har sitt huvudkontor i Solna i Stockholm.
Bild: Daniel Ivarsson

Rådet om att hålla avstånd och tvätta händerna är förstås klassisk virusbekämpning och underströks av alla myndigheter redan när pandemin bröt ut på allvar för ett halvt år sen. Men nu har avståndsrådet förstärkts ytterligare, av en rapport som ECDC gjort.

– Vi har nu en studie som visar att om du håller en meters avstånd från en person som är infekterad så är risken att bli infekterad fem gånger lägre än om personen står närmare. Varje meter till minskar risken med det dubbla. Så fysisk distansering är verkligen nyckeln för att besegra den här epidemin.

Fysisk distansering är verkligen nyckeln för att besegra den här epidemin

Marieke van der Werf, chef för smittskyddsenheten

ECDC:s roll är att samla information om och stärka Europas försvar mot smittsamma sjukdomar. Det är alltså, ironiskt nog med tanke på Sveriges rykte i början av epidemin, i Stockholm som flera av Europas främsta smittskyddsexperter sitter.

På ECDC sammanfattas forskning och erfarenheter om coronaviruset för att myndigheten sedan ska kunna ge råd och rekommendationer till medlemsländerna.

Svårt att dra slutsatser om vilka åtgärder som är bäst

Att just avstånd och handhygien är så avgörande beror på att coronaviruset sprids via droppsmitta. De miljöer där risken för smitta är störst är inomhusmiljöer där folk kommer i nära kontakt med varandra.

Hur mycket information har då ECDC om vilka platser som folk vanligast blir smittade på? Flera länder har provat att stänga restauranger, införa munskydd i åtminstone kollektivtrafiken, och isolera sin äldre befolkning.

Vi skulle verkligen vilja veta vad som är mest effektivt

Marieke van der Werf, chef för smittskyddsenheten

Men trots att det nu finns många erfarenheter att samla om åtgärderna är det svårt att dra slutsatser om dem.

– Det är väldigt svårt att reda ut vilken av dem som har störst effekt, eftersom de flesta medlemsländerna införde åtgärderna mer eller mindre samtidigt. Vi skulle verkligen vilja veta vilken som är mest effektiv.

En skärm med ECDC:s logo och virusbilder och en person i förgrunden som arbetar vid en dator.
Bildtext ECDC samlar forskning och erfarenheter om coronaviruset för att ge råd till medlemsländerna.
Bild: Daniel Ivarsson / Yle

Eftersom länderna infört så liknande åtgärder vid så liknande tidpunkter är det just nu svårt att veta vilka åtgärder som haft mest effekt.

Det är bra för med medborgarna i Europa att åtgärder i olika länder liknar varandra, så de inte behöver få så olika besked och sedan ha svårt att veta vilka som gäller.

Men att något land gör annorlunda kan också ha positiva effekter. Marieke van der Werf nämner ett exempel: när Sverige valde inte stängde skolorna i våras gav det erfarenheter som sedan hjälpte också andra länder att våga öppna sina.

Läget väldigt annorlunda nu än i våras

Nu funderar ECDC framför allt på vaccin- och immunitetsfrågan, och så följer man med de stigande siffrorna i många länder i Europa. Hittills är det i många länder så att dödsfallen stiger, men att antalet inlagda på sjukhus och antalet dödsfall inte alls ökar i samma takt.

På det sättet hoppas Marieke van der Werf precis som alla andra att det fortsätter – alltså att dödstalen inte tar fart igen.

Vad är det som är annorlunda nu?

– För det första var vi inte alls lika väl förberedda i våras. Mycket har gjorts, vi har ett övervakningssystem inom ECDC och i medlemsländerna. Det finns nog ingen i EU som inte hört om covid-19 eller om åtgärderna mot det.

Vi ser en viss ökning i sjukhusinläggningar också, men dödsfallen har hittills stigit bara i Spanien

Marieke van der Werf, chef för smittskyddsenheten

Ökningen i fallen löper från i medeltal 16 fall på 100 000 i juni i EU till 46 fall på 100 000 nu.

– Vi ser en ökning i ungefär hälften av medlemsländerna. Vi ser en viss ökning i sjukhusinläggningar också, men dödsfallen har hittills stigit bara i Spanien. Det är förstås möjligt att den ökningen ännu kommer.

Bokstäverna ECDC på ett fönster och texten European Centre for Desease prevention and Control
Bild: Daniel Ivarsson

Testandet har utökats kraftigt nu jämfört med under våren. Den lägre medelåldern bland de som testar positivt nu beror också på att det är fler sådana som bara har lindriga symptom som testas.

– I början av pandemin fanns det inte testresurser och det var främst de som var allvarligt sjuka som testades. Så det finns många olika orsaker till att vi ännu inte ser en ökning i dödsfallen. Vi hoppas förstås den inte kommer, men det är för tidigt att säga.

Vad vet vi om immunitet och vaccin, ett halvt år in i epidemin?

– Vi vet inte hur länge immunitet räcker, eftersom vi i Europa bara är ett halvt år in i pandemin. Vi vet att om folk infekteras utvecklar de antikroppar inom 2–3 veckor efter infektionen, om infektionen är mild kan det ta 4 veckor. Nästan alla får någon nivå av antikroppar, men hur bra de skyddar mot återinfektion vet vi inte.

– Vi vet inte heller hur hög antikroppsnivå som behövs för att hindra en återinfektion. Det får tiden utvisa. Vi har lärt oss en hel del, men det finns fortfarande många frågetecken gällande immunitet.

De frågetecknen gäller väl också immunitet efter ett vaccin?

– Vaccinet måste ge tillräckligt höga antikroppsnivåer, och det är det som kollas i fas 3 av vaccintesterna nu. Hur länge skyddet räcker är en fråga, vi har sett att för tidigare coronavirus kunde skyddet räcka i ett till tre år. Vad jag förstår på experterna i just det området blir det inte fråga om ett vaccin där en dos räcker, utan vi kommer att behöva flera doser antingen genast i början eller över en längre period.

Vaccinet måste ge tillräckligt höga antikroppsnivåer, och det är det som kollas i fas 3 av vaccintesterna nu

Tillbaka till avståndet. Många lider av restriktionerna, vare sig det innebär distansjobb eller att isoleras från familj och barnbarn. Många skulle säkert vilja få ett slutdatum för coronavardagen, men svaret ligger i vaccinets framtid. Det är genom ett bra vaccin vi kan börja ta det lugnare med den fysiska distanseringen.

– Det beror på vaccinets karaktär. För det första måste vi vaccinera 80– 90 procent av befolkningen, och sen beror det på hur länge vaccinet är aktivt och om det går att återvaccinera tillräckligt många.

Och sedan då?

– Det som blir kvar är att tvätta händerna och hålla god hostetikett, för det är alltid en bra idé, oberoende om vi har covid-19 eller inte.

Diskussion om artikeln