Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU-kommissionen föreslår gemensamma resebegränsningar och coronakarta: "EU-länderna bör inte vägra inresa för personer från andra medlemsländer"

Från 2020
Resenärer med stora ryggsäckar står i en rulltrappa på Helsingfors-Vanda flygfält.
Bildtext EU-kommissionen säger att EU-länder inte ska vägra inresa för personer som reser från andra medlemsländer.
Bild: Silja Viitala / Yle

EU-kommissionen föreslår att EU-länderna använder gemensamma kriterier för resebegränsningar på grund av coronapandemin. Kommissionen vill att medlemsländerna kommer överens om färgkoder för att illustrera coronaläget i unionen och åtgärder för resenärer från högriskländer.

Kommissionen föreslår att begränsningarna slås fast utgående från tre kriterier:

  • Det totala antalet nya anmälda coronafall per 100 000 invånare i ett visst område under en 14-dagarsperiod.
  • Andelen positiva tester av samtliga coronatester som utförts i ett visst område under en sjudagarsperiod.
  • Antalet coronatester som utförts per 100 000 invånare i ett visst område under en sjudagarsperiod.

EU-länderna ska varje vecka skicka de här uppgifterna till Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, och även till de regionala myndigheterna.

Inga begränsningar för områden med 50 nya coronafall per 100 000 personer

EU-kommissionen föreslår att den fria rörligheten mellan EU-länderna inte ska begränsas om det totala antalet nya coronafall i ett område ligger på högst 50 per 100 000 personer under en 14-dagarsperiod. Inte heller om andelen positiva tester är lägre än tre procent av alla tester som gjorts på området.

För att de här kriterierna ska gälla måste området göra åtminstone 250 tester per 100 000 personer per vecka.

Kommissionens färgkarta är grönare än THL:s

Den senaste tiden har vi sett en hel del kartor som ska illustrera coronaläget i världen. För en dryg vecka sedan publicerade Institutet för hälsa och välfärd sin trafikljusmodell där länder klassas som gröna, orangea eller röda.

Nu vill EU-kommissionen att Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar ta fram en karta över EU- och EES-länderna med gemensamma färgkoder.

Färgerna är de samma som i THL:s modell, men kriterierna är mera tillåtande. Kommissionen föreslår följande färgkoder:

  • Grönt för områden där det totala antalet nya anmälda coronafall är färre än 25 per 100 000 under en 14-dagarsperiod och andelen positiva tester understiger tre procent av alla tester som gjorts.
  • Orange för områden där det totala antalet nya anmälda coronafall är färre än 50 per 100 000 under en 14-dagarsperiod men andelen positiva tester är minst tre procent av alla tester, eller det totala antalet nyligen anmälda coronafall är mellan 25 och 150 men andelen positiva tester understiger tre procent av samtliga tester.
  • Rött för områden där det totala antalet nyligen anmälda coronafall är fler än 50 per 100 000 under en 14-dagarsperiod och andelen positiva tester är minst tre procent av alla tester, eller det totala antalet nyligen anmälda coronafall är fler än 150 per 100 000 personer under en 14-dagarsperiod.
  • Grått om det inte finns tillräckligt med information för en bedömning enligt de tre kriterier som föreslås av EU-kommissionen eller antalet coronatester som utförts per 100 000 personer är färre än 25.

Kartan ska enligt kommissionens förslag uppdateras varje vecka.

EU-länder ska inte neka en EU-medborgare inresa

Enligt EU-kommissionen ska EU-länder inte vägra att släppa in personer som reser från andra medlemsländer. Men den efterlyser gemensamma åtgärder för resenärer som kommer från högriskländer.

Kommissionen anser att det är okej att kräva att personer som reser från ett rött eller grått område antingen genomgår karantän eller gör ett coronatest när de anländer till landet. Kommissionen rekommenderar i första hand test.

I “motiverade fall” kan man rekommendera att personer som reser från ett orange område gör minst ett coronatest före avresan eller vid ankomsten.

Enligt förslaget ska resenärer med en “nödvändig funktion” inte försättas i karantän, det gäller till exempel arbetstagare inom kritiska yrken, gränsarbetare och utstationerade arbetstagare, studenter och journalister som utför sina arbetsuppgifter.

Kommissionens förslag kommer att diskuteras av Europeiska rådet under de närmaste veckorna.

Diskussion om artikeln