Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nykarleby kan vara några sekunder äldre än Gamlakarleby – men ingen av städerna fick någonsin besök av sin kungliga grundare

Från 2020
Uppdaterad 07.09.2020 09:34.
Nykarleby centrum.
Bildtext Nykarleby kan vara lite äldre Gamlakarleby.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Den 7:e september 1620 skrev kung Gustav II Adolf under pappren som gjorde Nykarleby och Gamlakarleby till städer. Enligt sägnen är Nykarleby en timme äldre än Gamlakarleby, berättar historieprofessor och filosofie doktor Nils-Erik Villstrand som satt sig in i städernas historia.

Uppfattningen om att Nykarleby är den äldre staden grundar sig på att Nykarleby i en rangordning av svenska städer år 1647 rankas högre än Gamlakarleby.

- Rangordningen utgick från städernas ålder. Men det finns egentligen inget som talar för att det är någon skillnad, eller skillnaden i ålder är väl så länge som det tar att skriva Gustav Adolf, säger Villstrand.

Fundationsbreven skrevs i alla fall under samma dag.

kokkola 400 lippu
Bild: Ville Viitamäki / Yle

Först var tanken att grunda en stad där Jakobstad nu finns.

Kunde ha blivit storstaden Jakobstad

Redan Gustav II Adolfs pappa, Karl den nionde, undersökte flera möjligheter att grunda en stad mellan Uleåborg (grundad 1605) och Vasa (grundad 1606).

- Först var tanken att grunda en stad där Jakobstad nu finns, alltså i Pedersöre.

Men efter utskickade expeditioner från kungen bjöds bönderna och bondehandelsmännen i sin tur in till Stockholm för att diskutera möjligheterna att grunda en stad.

- Från Karleby- och Nykarlebytrakten for man till Stockholm medan ingen åkte från Pedersöre. Så utan att jag kan bevisa det så tror jag att om Pedersöreborna hade åkt samtidigt skulle en enda stad ha grundats, som man ursprungligen tänkte.

Tjäran var en världsmarknadsprodukt

Tiden kring 1620 var en period då många städer grundades, och också den period då den storskaliga tjärbränningen tog form i Österbotten.

- Tjäran var en världsmarknadsprodukt och det mesta hamnade i London eller Amsterdam, säger Villstrand.

Håkan Sand (närmast kameran) och Kurt Råstu håller koll på tjärdalen. I bakgrunden Sven Eklund.
Bildtext Tjärbränning i Övermark sommaren 2017.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Från kronans sida såg man möjligheter att lättare få in skattepengar om man koncentrerade handel och hantverk till städerna.

Enligt Villstrand innebar tjärhandeln också att bondesamhället inte kunde fungera som förr utan man behövde borgare som hade kontanter och kapital.

Det skapade långa beroendekedjor från tjärbonden till lokala handelsborgare och borgare i Stockholm som hade kontakter vidare ut i världen.

Nykarleby kyrka
Bildtext Nykarleby kyrka
Bild: Nathalie Lindvall

Fantasilöst med samma namn och samma vapen?

Förutom folk från regionen och övriga delar av Sverige och Finland flyttade många tyskar och skottar till de nygrundade städerna.

- De stod för kontakter och kapital. Nykarleby och Gamlakarleby var kanske mer internationella för 400 år sedan än de är i dag.

Men är det inte lite fantasilöst att grunda två städer samma dag och ge dem nästan samma namn?

Nykarleby och Gamlakarleby var kanske mer internationella för 400 år sedan än de är i dag.

- Gamlakarleby kommer sig från att socknen heter Karleby. Men för Nykarleby ska man kanske tänka på Gustav II Adolfs pappa Karl den nionde.

Nils-Erik Villstrand utanför observatoriet i Åbo
Bildtext Historieprofessor och filosofie doktor Nils-Erik Villstrand
Bild: Maud Stolpe/Yle

Likheterna slutar inte vid namnen på städerna, utan städernas vapen är också snarlika med brinnande tjärtunnor. Skillnaden är att i Gamlakarlebys vapen ligger tjärtunnan, i Nykarleby står den.

- Man kan tycka det var lite fantasilöst, men lite roligt på ett sätt också.

Det går framåt som "en lus på tjärsticka"

Gustaf II Adolf hade besökt Österbotten innan 1620 men besökte aldrig vare sig Nykarleby eller Gamlakarleby.

- Men han var bekant med Österbotten. Han skrev om en av sina resor att det går framåt som en lus på en tjärsticka, säger Villstrand och förklarar att det var lång väg att resa om man inte kunde ta båten över utan skulle resa runt Bottniska viken.

Men man ska inte förminska Österbotten och städernas betydelse för svenska kungen, anser Villstrand.

- Det var små städer sett till befolkningsmängd men väldigt viktiga på grund av tjäran. Städerna grundades för att de behövdes.

Karta över Gamble Carleby Stadh. Originalet från 1664, det här en kopia från 1868.
Bild: KH Renlunds museum

Fundationsbrevet finns bevarat i Karleby

Enligt Villstrand kan man diskutera om grundandet av städer var i böndernas intresse eller inte. Själv säger Villstrand att han hör till dem som anser att borgarna och bönderna behövde varandra.

- Det var ofta dåliga skördeår och missväxt. Då kunde borgaren bevilja krediter och se till att bonden överlevde. Jag ser ingen slags systematisk ensidig exploatering eller utsugning. Men man ska inte heller romantisera förhållandet.

Fundationsbrevet för Gamble Carleby stadh finns bevarat i stadens centralarkiv.

Enligt forskningsamanuens Erik Engberg på KH Renlunds museum i Karleby är det en skatt som kommer att undersökas närmare. Bland annat finns planer på att digitalisera skrivelsen och forska vidare kring den.

I praktiken verkar det ha varit Johan Skytte, högt uppsatt administratör under Gustav II Adolf, som initierade grundandet av Gamlakarleby.

Det verkar ha skett som ett resultat av Skyttes resor i Norrland i Sverige och längs den österbottniska kusten i den östra rikshalvan.

Diskussion om artikeln