Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Poliser i skolan och diskussioner i mindre grupper - Raseborg behöver nya metoder för att förebygga droganvändning

Från 2020
Uppdaterad 07.09.2020 20:34.
Pojke sitter i klassrum
Bildtext Det ska utredas om hälsovårdare och poliser i samarbete kunde besöka skolor i Raseborg.
Bild: Mostphotos

Ungdomsfullmäktige i Raseborg anser att skolorna borde förbättra arbetet med förebyggande drogarbete. Nu bryr sig en del elever inte om informationen. Raseborgs stad undersöker därför nya arbetssätt.

Mats Lagerstam (SDP), fullmäktigeledamot i Raseborg, lämnade i fjol in en motion där han föreslog att staden utreder möjligheterna att den lokala polisen och personal från hälsovården skulle besöka stadens skolor.

Tanken är att de tillsammans skulle informera om hälsorisker och straffrättsliga följder då ungdomar använder rusmedel.

Social- och hälsovårdsnämnden bad om utlåtanden av bland andra ungdomsfullmäktige.

Ungdomsfullmäktige konstaterar att det här är ett viktigt ärende och att många ungdomar har haft förebyggande drogarbete i skolan.

Blir ingen diskussion i stora grupper

Ungdomsfullmäktige poängterar att när de här tillfällen ordnas gemensamt för hela skolan eller en större grupp så finns det flera deltagare som inte tar informationen på allvar och det uppstår ingen diskussion.

Därför vill ungdomsfullmäktige att olika tillfällen ordnas med den egna klassen eller i mindre grupper för att det ska ha en större effekt.

Ungdomsfullmäktige tror också att det är en god idé att samarbeta med polisen. Det skulle göra intryck på ungdomarna om polisen besökte skolorna.

En arbetsgrupp med representanter från flera sektorer började arbeta med förebyggande drogarbete i Raseborg i februari i år. Möten ställdes sin på grund av coronapandemin, men jobbet ska upptas så fort som möjligt.

Social- och hälsovårdsnämnden säger i ett utlåtande till stadsstyrelsen att man utreder möjligheterna att representanter för hälsovården börjar besöka skolorna i Raseborg tillsammans med den lokala polisen.