Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå gav träbåtsentusiasterna ett år till av vinterförvaring - staden utreder byggnaderna och miljön vid västra åstranden

Från 2020
Träbåtar vid brygga.
Bildtext Till hösten dras träbåtarna upp på land för att senare lyftas in i hallar i vinterförvar. Arkivbild.
Bild: Kari Mäenpää, Espressomedia / Fotokonttori

Föreningen Wilenius båtvarv har ingått ett ettårigt hyresavtal med Borgå stad. Avtalet är en tidsfrist medan staden utreder hur olika verksamheter bäst kan fortsätta vid åstranden.

Avtalet mellan föreningen och staden gäller från och med september i år till och med slutet av augusti nästa år.

- Vi har ju haft förhandlingar som har pågått ganska länge och nu visade sig att det blev ett ettårigt avtal den här gången, säger Max Lundell från föreningen.

Föreningen har för avsikt att utveckla området kring båtvarvet som en del av Borgå stads nationella stadspark och en del av kultur- och fritidsutbudet på västra åstranden.

- Vi är nöjda för det möjliggör åtminstone att vi kan sätta in ett 15-tal träbåtar i de här byggnaderna till inkommande vinter. På det sättet är det ett lugnande beslut just för tillfället, säger Lundell.

Avtalet med staden var samtidigt en förutsättning för att det 15-tal träbåtar som reserverat plats för vintern skulle kunna läggas upp överhuvudtaget.

- Om man inte kommer överens eller når ett avtal så inte kan man ju använda Wilenius varv heller utan det är ju i stadens ägo för tillfället.

Träbåtar vid brygga.
Bildtext Wilenius båtvarv förvarar träbåtar i hallarna också denna vinter. Arkivbild.
Bild: Kari Mäenpää, Espressomedia / Fotokonttori

Lokalitetsdirektör Mikko Silvast vid Borgå stad bekräftar det korta kontraktet som en sorts tidsfrist så att varvet kan erbjuda båtlkunderna uppbevaring i hallarna denna vinter.

Eftersom hela stranden står inför en stor förändring ville staden inte underteckna ett längre avtal då planeringen av verksamheten kring båtvarvet inte är helt fastslagen.

Det förväntas däremot inte att föreningen ska uppfylla några speciella krav innan ett längre kontrakt kunde undertecknas.

- Det är inte uttalat att det krävs någonting av oss utan problemet är närmast juridiskt och byggnadstekniskt. De här byggnaderna har övergått i stadens ägo rätt nyligen och det har varit litet oklart vilken konstruktionen är och hur stadig den är. Den behöver utredas mera ingående för att staden ska kunna hyra ut det på längre sikt.

Eftersom utredningen inte hann bli färdig under våren och sommaren föreslog staden därför ett kortare kontrakt tills utredningen
är klar.

Seglare på brygga.
Bildtext Max Lundell hoppas på ett långt hyresavtal nästa gång parterna förhandlar.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Avtalet upphör i slutet av augusti 2021 varefter parterna med största sannolikhet möts igen för en ny förhandlingsrunda.

Föreningen Wilenius båtvarv önskar att man då kan sluta ett längre avtal.

- För att föreningen ska kunna existera på lång sikt och investera och börja med något annat program än bara uppbevara båtar så hoppas vi ju på ett 10-20-årigt kontrakt.

Det är oklart om föreningen och staden har för avsikt att sätta sig vid samma bord för att tillsammans planera båtvarvets och tomtens framtida verksamhet.

- Det här är en senare fråga. Nog är föreningen villig att fundera tillsammans men det viktiga nu är att först ta reda på vad exakt sakkunniga anser att borde göras, om någonting överhuvudtaget. Det vet man ju inte i det här skedet, säger Lundell.

Lundell betonar att byggnaderna förstärktes avsevärt ifjol höstas, men föreningen vet inte vilken deras exakta status är på lång sikt.

Flygbild över Borgå.
Bildtext Föreningen hoppas att en ny gästhamn byggs bredvid de röda hallarna.
Bild: Borgå stad/Johannes Korpijaakko

Däremot förväntar man sig att varvets verksamhet får fortsätta såsom den är framställd i detaljplanen från 2018.

I planen är tanken att förbättra förutsättningarna för verksamheten, bevara de gamla båthusen och möjligen bygga en ny varvsbyggnad på upp till 750 kvadratmeter.

- Det förväntar vi oss eftersom västra åstranden har en plan och de här byggnaderna finns där. De lämpar sig i praktiken endast för sådan här träbåtsverksamhet. Det är viktigt att en åstrand eller stad överhuvudtaget har byggnader och minnen från olika tider. Det här är någonting som man gärna ser att kommande generationer kan dra nytta och få glädje utav, säger Lundell.

Lundell betonar också att behovet av vinterförvaring för träbåtar inte har minskat i regionen och att hallarna har optimala förhållanden vad gäller fukt och temperatur.

Diskussion om artikeln