Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå vill höra till metropolen

Från 2020
Sjundeåskylt
Bildtext Många Sjundeåbor pendlar till jobbet i huvudstadsregionen.
Bild: Veronica Montén

Sjundeå kommun vill vara en del av metropolområdet. Därför borde kommunen ha ett tätare samarbete med aktörerna på metropolområdet, anser kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte (7.9) att Sjundeå ska försöka komma med i avtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalet) och Helsingforsregionens samarbetsmöte.

Enligt Sjundeå kommuns vision 2030 är Sjundeå ”en naturnära, till livsmiljön säker och levande tvåspråkig kommun som också är en del av metropolområdet.”

Arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet tillsatte en delegation för metropolpolitik år 2015. Mandattiden slutade 2019.

Till delegationen hörde huvudstadsregionens fyra kommuner (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) samt tio Kuuma-kommuner (Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Tusby och Vichtis).

Regering kommer att tillsätta en ny delegation för metropolpolitik under år 2020.

Sjundeå blickar österut

Nu vill Sjundeå vara med eftersom konsulten Timo Aro tidigare visade att Borgå och Lojo är städer som riktar sig till och har förbindelse med metropolområdet.

Sjundeå anser därför att kommunen starkt hör till huvudstadsregionen. Pendeltrafiken i Sjundeå riktar sig nästan helt till metropolområdet och pendlingsflödena är kvantitativt större än i Kuuma-kommuner eller Lojo.

Sjundeå är till en del med i avtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT), via medlemskapet i Helsingforsregionens trafik (HRT). Men nu vill man helt och hållet med: Sjundeås delaktighet i hela MBT-avtalsförfarandet skulle vara motiverat på grund av avståndet och att höra till huvudstadsregionens influensområde.

Sjundeå vill också vara med i Helsingforsregionens samarbetsmöte.

De 14 kommunerna i Helsingforsregionen samarbetar i Helsingforsregionens samarbetsmöte i frågor som gäller markanvändningen, boendet och trafiken, regionala tjänster samt regionens gemensamma intressebevakning.

Det är ett samarbetsorgan för kommunernas ledande förtroendevalda.

Diskussion om artikeln