Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Dubbla coronatest i stället för två veckors karantän skulle göra resandet lättare – systemet är redan i bruk på Island

Från 2020
Coronatestningsstation på Helsingfors-Vanda flygplats, 11.8.2020.
Bildtext Redan nu erbjuds testning på Helsingfors-Vanda flygplats.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Regeringen förhandlar om reserestriktioner på onsdag. I dagsläget skiljer sig reglerna för resor mycket mellan länder, också mellan grannländerna i Norden. Ett annat system än 14 dagars karantän skulle underlätta för turistnäringen men också för alla som reser av arbets- och familjeskäl.

Dubbla coronatest i stället för två veckors karantän skulle göra resandet lättare

1:55

I dagsläget rekommenderas karantän efter resor från alla länder som har fler än åtta coronafall på 100 000 invånare under de senaste två veckorna. Enligt ECDC som följer med coronaläget i Europa är det de senaste dagarna bara Lettland som uppfyller det kravet. Finland närmar sig nu sitt eget gränsvärde med sju fall på 100 000, men har alltså ett klart bättre coronaläge än de allra flesta länder i Europa.

Finavian koronan infopiste Suomeen tuleville, Helsinki-Vantaan lentoasema, 11.8.2020.
Bildtext Flygbolagen införde munskydd för sina kunder redan i våras.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Regeringen har redan ett tag diskuterat hur reserestriktionerna ska se ut i fortsättningen, och enligt uppgifter hos tidningen Helsingin Sanomat tidigare i veckan är förslaget nu att den två veckor långa karantänen kan slopas för dem som tar dubbla test: ett redan före inresa i Finland, och ett några dagar senare.

Island coronatestar resenärer två gånger med fem dagars mellanrum

Island är ett av de länder som redan använder ett system med dubbeltest för resenärer. Testen görs med fem dagars mellanrum och om båda är negativa slipper resenären sitta i karantän i 14 dagar.

I övrigt skiljer sig reserestriktionerna mellan de nordiska grannländerna en hel del.

Så här gör resten av Norden med resenärer

Sverige har hela tiden haft gränserna öppna för EU-länder, medan Norge och Danmark ändrat reglerna några gånger och just nu följer ett trafikljussystem med gränsvärdet på högst 20 fall per 100 000 invånare.

Av den orsaken bestämde Norge i går att rödmarkera till exempel Kajanaland i Finland, eftersom regionens gränsvärde är över 29.

Norge och Danmark överstiger sina egna värden för inreserestriktioner

Men med 20 fall på 100 000 i Norge under de två senaste veckorna och över 29 fall i Danmark överstiger båda länderna nu gränsvärdet för sina egna reserestriktioner.

Coronaläget i Norden har jämnat ut sig när Sveriges siffror har sjunkit och Norges och Danmarks siffror stigit, särskilt under den senaste veckan.

Finland har klart lägre antal smittade jämfört med resten av grannländerna. Finland har sju smittade på 100 000 invånare och de övriga länderna alla omkring 20.

Svårt för både invånare, affärsmöjligheter och turistbranschen

Näringsminister Mika Lintilä (C) har flera gånger flaggat för att lätta på restriktionerna, bland annat för turistnäringens skull. Turistbranschen uttrycker stor oro över Finlands stränga regler, och enligt Finavia har flygbranschen i Finland drabbats ännu värre än genomsnittet i Europa.

I Norden har invånare i gränsområdena upplevt stor frustration över att restriktionerna är så olika i olika länder. Reglerna har också haft ekonomiska följder, både i form av nedgång i export och import, och i form av inställda affärsresor och kundmöten.

På Finsk-svenska handelskammaren i Stockholm som representerar 760 medlemmar säger Markku Sirviö att många företagare upplevt att handeln mellan Sverige och Finland blivit svårare.

– Speciellt under våren var företagarna mycket oroliga. Många hade uppdrag på gång, upphandlingar som var viktiga, de var tvungna att komma hit helt enkelt.

Att mötas öga mot öga ger bättre resultat

I våras handlade oron framför allt om Sveriges höga coronasiffror. Nu är läget bättre men affärsresor ändå svåra att göra på grund av karantänregeln. En ändring mot mer testbaserade restriktioner skulle kunna underlätta för många, tror Sirviö.

– Många har gått över till att träffa kunder över nätet men när det kommer till ett skarpt läge med att sluta avtal måste man träffas, det är bara så, att mötas öga mot öga ger bättre resultat.

En resenär söker sig till coronatest på flygplatsen. I bild resenären som fyller i lappar vid en disk, en som väntar på att ta testet och en man som sitter bakom disken.
Bildtext Hälsorådgivning på Helsingfors-Vanda flygplats.
Bild: Jari Kärkkäinen/ YLE

Också på Business Finlands kontor i Stockholm säger Lars Hagebris att reserestriktionerna klart påverkar handeln, i och med att det rent praktiskt är svårt att resa över gränsen även om det är tillåtet.

Vi får helt enkelt vänja oss vid att det inte bara är att hoppa på första bästa flyg

Samtidigt har många varit tvungna att lära sig att sköta kundmöten och till och med göra investeringar utan att träffas. Hagebris tror att mycket av det kan att hänga kvar länge.

– Vi får helt enkelt vänja oss vid det här, att det inte bara är att hoppa på första bästa flyg.

34 nya gränshinder på grund av coronarestriktioner

En enkät som det nordiska Gränshinderrådet gjort visar att många invånare i gränsområden i Norden upplevt stor frustration över att länderna har så olika restriktioner. Över 80 procent av de svarande uppger att det skapat problem. 70 000 människor arbetspendlar varje dag över någon nordiska gräns.

Gränshinderrådet konstaterar också att ländernas olika åtgärder har medfört 34 nya gränshinder för fri rörlighet i Norden och också kan innebära att gränspendlare kan behöva betala skatt i två olika länder när de jobbat hemifrån mer.

EU-kommissionen vill att EU har gemensamma regler

Från EU-håll kom det i fredags rekommendationer om att alla medlemsländer borde följa samma regler. Länderna borde ha samma trafikljussystem för gränsvärden och kommissionen rekommenderar också att inresekarantän kan slopas om resenärer coronatestas i stället.

I EU-kommissionens förslag behöver resor mellan länder med under 25 fall på 100 000 inte begränsas, men det är förstås bara en rekommendation. Regering diskuterar Finlands reserestriktioner i Ständerhuset i kväll.

Diskussion om artikeln